Pomůcky pro vozíčkáře - příspěvek na počítače.  

Zde je výzva k finančním příspěvkům pro postižené spoluobčany - vozíčkáře, kteří neovládají nejen nohy, ale ani ruce a jediným způsobem komunikace s okolním světem je HLASEM OVLÁDANÝ PROGRAM V POČÍTAČI.

Tento hlasový program stojí cca 11.000,- kč. Na něj je možné získat od státu přes úřady příspěvek maximálně ve výši 50% - tj. cca 5.500,- kč.

Zbytek si musí tělesně postižení dofinancovat sami, ale z jejich malých invalidních důchodů to není možné. Je to na ně velká částka, proto je tady tato dlouhodobější výzva k finanční pomoci těmto lidem.