Cikánské karty

Královská hra Tarot pochází původně z Egypta. Tam již znali písmové znaky, papyrus a tvoření kopií. Při svých cestách do západních zemí získávaly karty nové podoby. Staré obrázky zůstaly zachovány, byly ale překryty křesťanskými a židovskými symboly. Přes křižáky se karty dostaly do Evropy, ale až do rozvoje knihtisku zůstaly výsadou nemnoha zasvěcenců.


Paralerně s tím se ale ubírají karty i jiným směrem – a sice s tajuplným národem Cikánů. Společnost tento kočující národ vyčlenila ze svého středu a nevpustila ho mezi tak zvaný usedlý lid. Na druhou stranu se nedostalo z vědění Cikánů nic mezi ostatní lidi. Karty, které Cikáni původně používali, byly ručně malované a dědily se až do jejich rozpadu. Dnes používané Cikánské karty nepocházejí ze zmíněné moudrosti Cikánů, protože oni si uměli svá tajemství chránit.

Cikánské karty mají své osobité kouzlo a jejich symbolika je natolik obsažná, že je schopna vám zodpovědět jakoukoliv otázku. Jsou to karty, ve kterých lze najít radu, jak čelit různým životním situacím, umožní vám nahlédnout do vaší vlastní budoucnosti, i budoucnosti vašich bližních, nabídnou vám východisko při řešení konkrétních problémů a jiné a jiné.

Karty Kipper
Ten, kdo se zabývá cikánskými kartami, nemůže známé Kipper karty minout.
Karty Kipper byly pojmenovány po svém zhotoviteli Fr. Kipperovi, který je poprvé zveřejnil v roce 1872. Sestava karet, ale zřejmě vychází z karet mnohem starších, které byly rozšiřovány již ve 14. století.
Základem je 36 karet, které jsou číslovány od 1 do 36. Na každé kartě je kromě čísla i titulek. Karty Kipper ukazují každodenní situace, které každý z nás zná. Zobrazují a pojmenovávají osoby, jež nás všechny potkávájí. Nachází se tu třeba karta s titulkem „očekávání“, nebo také „cesta“. Je zde i „láska, která dobře dopadne“, nebo „úmrtí“. Spektrum 36-ti karet zde pokrývá velkou část „normálního života“ a slouží jako základ pro rozklíčování běžných životních událostí, situací a zážitků, které mohou tážící se osoby očekávat v nejbližší době.

Zajímá vás konkrétní situace, chcete vědět, co vás v nejbližší době potká. Zeptejte se mě.