Charakteristika znamení Had

Ten, jenž tvoří, motivuje a cestuje.

Charakteristika: moudrý, šťastný, vzdělaný, klidný, vlastnický, šetřivý, proměnlivý, filozofický, inteligentní, líný, pružný, otevřený, bystrý, extravagantní.

Rada: Soustřeď se na svůj cíl a vydej se bez obav na cestu.

Had je složitý, nemluvný a zároveň od narození obdařený moudrostí. Had není upovídaný, má spíš sklony k hlubokému rozjímání a přemýšlení. Je inteligentní a má i velmi dobrou intuici. Všechno mu jde od ruky, vede se mu dobře. Někdy dokáže být lakomý, egoistický a pěkný ješita. Mnohokrát zlomí nad něčím hůl, nevěří názorům druhých, raději spoléhá jen sám na sebe. Dokáže být rozhodný a cílevědomý a silně prožívá úspěch i neúspěch. Nemá rád prohry a ačkoli je klidný, rozhoduje se rychle. Všechno dokáže obrátit vzhůru nohama jen proto, aby dosáhl svého cíle. Je však špatný hráč.

Had obvykle vyniká duševní i fyzickou krásou, ale při jeho určité lehkomyslnosti to vede k problémům v rodinném životě. V lásce si Had sám vybírá partnera. Je žárlivý, dokonce i když partnera už nemiluje. Od svého partnera vyžaduje absolutní věrnost a oddanost. Zdá se být klidný, avšak ve skutečnosti je pěkně vášnivý.

Had může vykonávat jakoukoli práci, i když je spojená s riskováním, dokonce i v těch případech, kdy je zapotřebí pracovat velmi tvrdě a pilně. Přesto je Had svým založením spíše lenivý.

První dvě období života Hada bývají celkem klidná. V poslední části života se může projevit jeho sentimentální a vášnivý charakter i jeho chuť pouštět se do různých dobrodružství. To může narušit spokojené a klidné stáří. Vše záleží na tom, zda se Had narodil v létě nebo v zimě, v noci nebo ve dne, a také na tom, jaká byla v tom okamžiku teplota. Had má rád teplo, bojí se zimy a nepohody. Bude tedy šťastnější, jestliže se narodil za horka v tropech než za chladného zimního dne. Osud Hada je závislý na počasí natolik, že pokud se narodil v den, kdy byla bouře, bude se bát a mít pocit nebezpečí po celý život.

Mezi nejbližší kamarády a přátele se dostává Buvol a Kohout, jejichž boj má blahodárný vliv pro obě strany. Také má rád společnost Krysy, Zajíce, Psa, Draka, Hada, Koně a Ovce. Zdaleka se vyhne Tygrovi, který by ho zničil, Vepři, kterému by se moc dobře v blízkosti Hada nevedlo a Opici.