Charakteristika znamení Koza/Ovce

Ta, jež je nezávislá a poznala sebe sama.

Charakteristika: láskyplná, vkusná, laskavá, inteligentní, atraktivní, obětavá, nesebevědomá, nepřesná, nevychovaná, nespokojená, nezodpovědná, jemná a umělecky nadaná.

Rada: Buď připravena. Nenech se vést. Spolehni se na to, že ti tvůj vnitřní hlas řekne, kdy a kde máš něco udělat.

Koza je elegantní, umělecky nadaná a obdivuje přírodu. Na první pohled je úspěšnější než ostatní, ale často si neví rady se životem, protože dokáže být melancholická a má sklony k pesimismu. Je nerozhodná a má problémy s přijetím vlastního rozhodnutí. Její nekázeň a časté pozdní příchody kamkoli ji dělají i nesnesitelnou. Chybí jí zodpovědnost.

Má ráda svojí práci. Bývá dobrá a slavná. Je schopna tvořivé činnosti, ráda se dělí s ostatními. Naneštěstí se někdy dělí i o to, co jí nepatří. Peněz má obvykle dost, oceňuje pohodlí a dobrosrdečnost. Má vybraný vkus. Může být dobrým odborníkem, úspěšně může vykonávat práci, která je spojena s řemeslným a uměleckým mistrovstvím. Koza je chytrá, ale nikdy nehraje první housle, což je pro ni lepší. Koza podléhá srdečním problémům, její život je často bouřlivý.

Druhá etapa života kozy se většinou týká jejích citů, ale je spokojenější než první a poslední. Na dobré louce, bez materiálního nedostatku, starostí a s rádci může mít koza úspěch a prožít všechny tři etapy života spokojeně a šťastně.

Přítelem a kamarádem se jí stává Zajíc, Vepř a Kůň, se kterými její život může dobře dopadnout, pokud jí dokáží zajistit pohodlí. Ráda je ve společnosti Tygra, Draka, Opice, Hada a jiné Kozy. Raději se vyhýbá Buvolovi, který ji však jako jediný ze všech bere takovou jaká je, Psovi, jejichž vztah jak v lásce, tak v práci je odsouzen ke krachu, z důvodu setkání pesimistů, Kohoutovi a Kryse.