Čínské partnerské horoskopy

 

Ukázka čínského partnerského horoskopu.

 

MUŽ - Drak

Draci vždycky poutali pozornost, která odpovídá jejich historické úloze. Ačkoli pozornost nemusí být vždycky lichotivá, člověk v sobě draka nezapře. Velmi živí a sobečtí lidé se silnou vůlí se málokdy ohlížejí na ostatní, ti jsou k nim však přitahováni. Ať je milujete nebo nenávidíte, draky nemůžete přehlížet a obvykle se jim podvolíte. Draci mohou být nevěrní nebo nespolehliví, ale skoro vždy dostanou ještě druhou šanci, někdy i třetí a čtvrtou. Jejich smysl pro osobní cenu a nadřazenost je nakažlivý a účinný, ostatní se cítí poctěni, když se s nimi znají. Potřebují-li to, přimějí vás tito lidé ke změně vašich plánů. Donutí vás přejíst se, jestliže chcete začít s dietou, budete běhat po parku, jestliže si chcete odpočinout u krbu. všechno záleží na momentální náladě draka, nikdy ne na vás! Draci mají mimořádnou sílu a energii. Ve finanční oblasti mají štěstí. Zatímco ostatní stojí v pozadí a příliš se neptají, draci navazují důležité známosti. Ukázat se s drakem na veřejnosti je důvodem k hrdosti. Uplatňují se jako podnikatelé, modelky, hvězdy filmu či populární hudby nebo malíři. Zajímají-li se o okultismus, mohou z nich být mocní kouzelníci, a jestliže se dají na politiku, je s nimi třeba počítat. Důležité je také to, že drak je jediný mytický tvor v čínské astrologii, všichni ostatní jsou obyčejná stvoření. Jestliže na to nebude zapomínat, nabude dračí člověk značného významu.

ŽENA - Buvol

Tito lidé mají pevný charakter a dokáží čelit i těm nejhorším situacím. Mají spolehlivé přátele a spojence, i když ostatní často viní z nedostatku opatrnosti. Jsou těmi, kdo s nashromážděnými zásobami přežívají, a chybují opatrností spíše než lehkovážností. Jestliže si buvol jednou vybere směr, těžko ho lze donutit ke změně. Je to neúnavný dříč, který neomylně směřuje ke svému cíli. Někdy se zdá, že buvolům chybí smysl pro humor, přátele si však získávají spolehlivostí. Je možno se na ně obrátit ve vážných situacích nebo je přizvat ke kartám. Jako ochotnému posluchači můžete buvolovi povědět o svých potížích. Jeho rada je obvykle fundovaná,a konstruktivní a následováníhodná. Protože jsou ve vytváření blízkých kontaktů vybíraví, důvěru buvolů je třeba si zasloužit. Zřídka v tomto směru přebírají iniciativu, takže trvá dlouhou dobu, než se skutečně projeví. Třebaže mají přísný, etický kodex, je chybou považovat je za klidné osoby. Dojde-li totiž k překročení jistě hranice tolerance, stávají se neúprosnými nepřáteli. Jako vynikající rodiče a oddaní milenci kladou důraz na domácnost. Muži jsou dobrými živiteli a ženy uznávají, že jejich místo je u domácnosti. Někteří mají hodně dětí nebo se starají o staré rodiče. Domov, buvola se často stává útočištěm pro člověka, který, potřebuje útěchu a povzbuzení. Ačkoli to příliš nedávají najevo, hluboko v sobě mají obrovskou schopnost milovat.

A CO LÁSKA ?

Býváte obklopeni zástupem obdivovatelů, jež jste si podmanili svým vystupováním a šarmem. Jste přitažliví a umíte okouzlit, takže netrvá dlouho, a objekt vašeho zájmu se ocitne zcela pod vaším vlivem. Navázat milostný vztah vám nečiní potíže, vyžádá si to však delší čas, než se usadíte - střídání partnerů nebývá u lidí narozených ve znamení draka ničím výjimečným. Lehkost, s jakou opouštíte své partnery, není způsobena tím, že vždy znovu zahoříte pro někoho romantickou láskou a poté jej opustili kvůli někomu jinému. Důvodem bývá vaše zklamání z nedostatků. Vadí vám nerozhodnost či přílišná citová závislost vašeho partnera, a tak se vydáváte hledat nový a vzrušující vztah. Láska je vám v jistém ohledu hrou, a proto se vás jen zřídka zmocňuje lítost nad tím, co se stalo. To samé však nelze tvrdit o vašich partnerech, kteří se dlouho nedokáží zbavit trpkostí z rozchodu. Potřebujete tedy partnera, jenž vám poskytne dostatečný prostor k sebevyjádření a nebrání vám být středem pozornosti, někoho, kdo dokáže hrát ve vašem vzájemném vztahu aktivní roli a zároveň se umí vyrovnat s vaší nevázaností.
 
Vůči tomu pravému partnerovi jste jemní a otevření, dokážete jej zahrnovat skutečnou láskou a být mu spolehlivou oporou. Při hledání vhodného protějšku postupujte opatrně, nebol jste snadno zranitelní. Nepodléháte-li citovým vzplanutím, a proto se teprve po jistém přesvědčování odvažujete přijmout pozvání, podniknout experiment se svým zevnějškem či více riskovat v běžném životě. Ideálním partnerem je pro vás pravdomluvný a jemný člověk, jenž zároveň ví, jak vás přemlouvat i jak si vás dobírat. Ačkoli se může stát, že špatně pochopíte lehkomyslně vyřčená slova nebo že nebudete schopni rozpoznat humornost určité situace, dostane-li se vám malého povzbuzení či ujištění, zjistíte, že se dokážete zbavit starostí a dosáhnout pocitu sebeuspokojení. Ideální partner vám otevírá nové obzory, zároveň ale neriskuje ohrožení vašeho pocitu jistoty. Vůči slabostem svého protějšku dokážete být shovívaví, a dojde-li mezi vámi i k citové krizi, zvažujete také svůj podíl viny.Jestliže vás však partner podvede, není pro vás snadné mu odpustit.

JAK SE K SOBĚ HODÍ ?

BUVOL s DRAKEM
V tomto partnerství si buvol může ověřit míru své trpělivosti, neboť jeho spořádaný život bývá stále narušován drakovým temperamentem. Buvol si počíná opatrně a zvažuje všechna pro i proti, než učiní nějaké rozhodnutí. Drak více riskuje, nadšen možnostmi, jež se mu nabízejí. Většinou je však natolik inteligentní, aby poznal skrytá nebezpečí. Buvol obdivuje drakovu vitalitu a osobní kouzlo, drak si zase cení spolehlivosti svého partnera. Buvol je schopen poskytnout drakovi klidné zázemí pro jeho výboje, drak si však musí dát pozor, aby jeho podporu nezneužíval. Jestliže drak začne sledovat pouze své vlastní zájmy, může si být jist, že si buvol nenechá takové jednání líbit. Drak musí být proto citlivější vůči obavám opatrnějšího buvola.

Vážení a milí návštěvníci i stálí čtenáři.  Zde je ukázkový čínský partnerský horoskop.

 

Chcete-li mít své aktuální partnerské horoskopy, vyplňte výše uvedený formulář nebo napište na email uvedený na titulní straně - Wallerie.Walloa@seznam.cz

Přeji vám hezké a snad i naučné chvilky u mých stránek.

                                                                                                                                                        Vaše Wallerie Walloa.