Články - Astrologie, karty, numerologie, ....

 

Astrologie

Astrologie je věda provázející lidstvo od samých počátků. Zabývali se jí už nejstarší civilizace v Indii, Číně, starém Egyptě a později také v Řecku a Římě. Astrologie měla a dodnes pořád má mezi ezoterickými a okultními vědami výsadní postavení, protože se opírá o přesné astronomické výpočty a její vazba k astronomii byla vždy velmi těsná.

Astrologie se nezabývá jen Slunečním znamením (Znamení zvěrokruhu). Pokud se určí také postavení ostatních planet v okamžiku našeho narození, nabídne se nám fascinující pohled do nitra naší osobnosti.

 

Ascendent - Descendent

Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého.

Znamení na Ascendentu, případně planeta, která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se člověk projevuje a působí na své okolí, jak se snaží najít svou identitu a s čím nebo s kým se ztotožňuje. Představuje touhu, s níž přicházíme na svět, téma, jež máme ve svém životě naplnit.

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Ukazuje cestu, kterou se ubírat, pokud chceme hledat partnera nebo zlepšovat jakýkoli vztah s druhým člověkem. Čím více se člověk hlásí k tomu, co představuje znamení na jeho Descendentu, a čím méně to bude připisovat druhému, tím lépe se spojí, shodne a sladí s partnerem.

 

Znamení zvěrokruhu

Znamení, ve kterém stojí Slunce v době narození, je hlavní sluneční znamení. Toto znamení představuje základní povahové rysy člověka, jeho předpoklady a potenciál.

Povaha člověka je současně ovlivněna dalšími znameními, ve kterých stojí jeho hlavní planety: Luna, Merkur, Venuše a Mars. Ty hrají také roli, takže každý člověk je kombinace několika znamení.

 

Osobní horoskop + stručný výklad

Osobní horoskop počítá postavení planet, domů (systém Placidus), některých citlivých bodů a jejich vzájemných aspektů v momentě narození.
Výpočet je doplněn stručným výkladem.

 

Výklad karet

Výklad karet - pro někoho úsměvná záležitost, pro jiné velmi přitažlivá možnost nahlédnout do věcí budoucích. Je něco mezi nebem a zemí, co při výkladu karet vládne a dává možnost poodhalit roušku, za kterou se skrývá to, co nás čeká. Lze tudíž nahlédnout, ale zároveň je dobré, si ponechat i jistou dávku soudnosti.

Výklad z karet si kdysi dávno vymysleli lidé a lidé jsou omylní!
Karty nikdy nelžou, ale žádný kartoman není tak dokonalý, aby dokázal na 100% vyčíst vše, co karty nabízí - je to zase jen člověk. Nelze tudíž brát věštění pomocí karet jako neomylný recept na život i když existuje mnoho případů, kdy výklad karet dokázal pomoci v řešení životního dilematu ať již v citové oblasti, v pracovních či finančních záležitostech, ale i ve zdraví.

A jaký tedy vlastně na tyto věci zaujmout názor? To je jen na každém z vás.

Numerologie

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.

 

Čínský horoskop

Čínský horoskop má původ v legendě.

Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a rovnost všech živých bytostí. První přiběhla agresívní Krysa, za ní pracovitý Buvol... Mezi posledními se objevili věrný Pes a svědomitý Vepř. Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata odměnit. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému hostu věnovat vládu nad jedním rokem.

 

Tarot - Velká arkána

Zdravím všechny příznivce Tarotových karet a zvu vás na malý kurz vykládání.

V moudrých knihách , viz. Pierre Lasenic, Grawley a další, se píše - Tarot je klíč k iniciaci.
Podle Papuse je tarot hieroglyfickou a číselnou řadou, sestavenou na podkladě kabalistických klíčů a nazýval je "Bible, biblí" a knihou zjevení původních lidských civilizací. Eliphas Lévi prohlásil, že tarot je skutečným oráklem a je schopen odpovědět na všechny otázky. Jeden z nejstarších je indický tarot "Tšaturanga", který se používal podobně jako šachy, to znamená, že to byla desková hra dřív než karty. Také se tvrdí, že ve velké arkáně tarotu se skrývá život i smrt, osud i budoucnost dalších osudů.

Myslím si, že v dnešní době spočívá jejich kouzlo a moc, hlavně ve výkladech. Velká arkána jsou tzv. královské, dvorní karty a dá se s nimi samostatně vykládat.

 

Partnerský horoskop - Kompatibilita vztahu

Partnerský horoskop nejdříve stručně posoudí dvojici slunečních a čínských znamení a poté detailněji rozebere vztah podle interakcí jednotlivých planet obou partnerů.

Před čtením následujících vypočtených interakcí je dobré si uvědomit, že žádná z nich sama o sobě nevytváří ani neruší vztah.
Také není pravděpodobné, že by vždy bylo možné aplikovat na sebe každou charakteristiku anebo všechny její části.

Navíc většina vztahů má svá období "líbánek" a očekávání, že budou trvat věčně, může způsobit smrt vztahu. Pokud ale vytvoříte anebo pojedete na další líbánky, může to vztah obnovit.