Hvězdy a měsíční znamení prý nemají na lidský život žádný vliv?

Hvězdy a měsíční znamení nemají na život člověka žádný vliv, tvrdí dva vídeňští psychologové. S pomocí Společnosti pro vědecké zkoumání paravěd, která sdružuje skeptiky z celého světa, vycházeli ve svých propočtech ze statistických dat o obyvatelstvu.

Psychologové Ivo Ponocny ze soukromé vídeňské univerzity Modul a Elisabeth Ponocná-Seligerová ze soukromé univerzity Sigmunda Freuda reagovali na knihu Akta astrologie. Tu před časem vydal Gunter Sachs. Vášní tohoto potomka automobilových průmyslníků, fotografa a dokumentaristy, který si v mládí vysloužil pověst playboye, se stala astrologie ve spojení s matematikou a statistikou.

V 90. letech proto s týmem odborníků zkoumal různé údaje. Výsledky nabídl ve své knize. Na jejím obalu stojí, že je "vědeckým důkazem souvislostí" mezi hvězdami a lidským chováním a přináší "milióny prověřených dat" o sňatcích, rozvodech, nemocech, sebevraždách, povoláních, trestných činech, fotbalistech či řidičích.

Podle psychologů lze ale tuto knihu s klidem uzavřít. Propočítali totiž data z knihy a porovnávali je s aktuálními daty rakouského statistického úřadu o obyvatelstvu. Přestože našli pár nepatrných shod, rozhodně je nelze považovat za důkazy, které by dokládaly vliv hvězd na výběr partnera a povolání, rozvody či příčiny smrti.

Většinu shod lze rozumově vyvrátit?

Statistika nehod podle měsíčních znamení třeba dokládá, že častěji havarují lidé narození ve znamení ryb. Nedá se z toho ale prý usuzovat na to, že by ryby žily nebezpečněji. "Ve skutečnosti existuje prostě jen zvlášť hodně lidí s tímto znamením. Takže souvislost může být naprosto bezvýznamná," míní vídeňští psychologové.

V zemědělství zas nadprůměrně často pracují střelci a skopci. Jedním z důvodů je podle odborníků to, že "mnozí rodiče těchto zemědělců jsou sami zemědělci a zjevně praktikovali plánované rodičovství, takže se porod odehrál v zimních měsících".

Akademici se zas mnohem méně rekrutují z řad raků a panen. Skeptici to vysvětlují tím, že tyto děti nastupují do školy krátce po svých šestých narozeninách. Bývají tedy mladší než ostatní spolužáci, což je ve vzdělání znevýhodňuje.

Ve znamení panny a kozoroha se rodí prý také víc fotbalistů. "To je správně - a může za to termín rozdělení do věkových skupin. Relativně starší děti podávají větší výkon než mladší. Lépe se kvůli tomu také prosazují, a tak zůstávají danému sportu věrné déle než méně úspěšní sportovci," uvedli psychologové.

Mnohé další souvislosti ohledně sebevražd, sňatků či rozvodů se podle nich vůbec nepodařilo vysledovat. "Protože znamení a narozeniny jsou na sebe napojeny, může se efekt data narození jevit jako astrologický efekt. Před námi ale leží víc než zřejmé náznaky, že máme spíš co dělat se skutečně pozemským fenoménem," uzavřeli psychologové.