Keltská astrologie aneb Stromová abeceda

Fotolia_keltska.jpgKeltská astrologie, tak jako je to u více věcí spojených s Kelty, je i původ jejich astrologie neznámý. Keltové pozorovali oblohu, hvězdy, Slunce a Měsíc – a především přírodu kolem sebe. Tak mohli pochopit stále se opakující koloběh ročních období, přibývání a ubývání Měsíce. Vzhledem k tomu, že stromy hrály v keltské kultuře vždy důležitou roli, vznikla ve 20. století Keltská astrologie, která se zakládá na

tzv. Stromové abecedě. Ta má základ v kalendáři a v keltské abecedě, která měla původně dvacet písmen. A právě každému z nich je přiřazen konkrétní strom. Stromy(keltské symboly)symbolizují určité části roku a jsou s nimi spojovány různé vlastnosti a schopnosti lidí. Každý má podle svého data narození svůj strom, který předurčuje charakter i osud. Dnes nám jsou známy různé výklady Keltské astrologie a není vyjímkou, že se setkáváme s různými druhy stromů i časových období.