Numerologie jména, Numerologie význam čísel, Informace v oblasti práce, lásky a zdraví

numerologie_zivotni_cislo.jpgProstřednictvím numerologie je možno najít svoji osobní životní úlohu. Numerologie a budoucnost vztahu - dokáže sestavit životní plán včetně jeho souvislostí a působení na povolání a partnerství a také se dozvědět více o sobě sama díky rozboru svého jména. „Řekni mi své jméno a já ti povím, kdo jsi“ – zní jeden starý výrok. Numerologie jména - jméno není náhoda, odhaluje nám naše směřování, podobně jako

horoskop narození.

Profesionální odborník - numerolog nám dokáže poskytnout informace o našem vlastním životě v oblasti práce, lásky a zdraví. 
Numerologie význam čísel - dokáže vypočítat vhodný okamžik pro uzavření smluv, zjistit jaký bude náš budoucí rok či jak se povede našim dětem!

Numerologie pracuje s čísly, která stejně jako slova mají své skryté významy. O číslech se říká, že každé z nich má svoji vibraci a také vibrační vliv na svého nositele. Základem k výpočtu životního čísla je datum narození člověka, z kterého se postupně počítají jednotlivé významy, charakteristika osobnosti, její nadání, možnosti, emoce, inteligence a vůle něco vytvořit. Čísla jsou pouze vyjadřujícími

prostředky, poukazujícími na určité vlastnosti, energie a charakter jednotlivce. Základem, z kterého se vždy vychází, je datum narození člověka. Pracuje se s tzv.numerologickou mřížkou v soustavě 1 – 9, kam se jednotlivá čísla - den, měsíc a rok narození zapisují. Sloučením všech čísel data narození získáme tzv. osudové nebo také životní číslo, které vypovídá o možnostech a životních cílech konkrétního člověka.
 
Pozorování vesmírných zákonitostí dalo základ magickému systému číselnumerologii. V dávných časech, kolem r. 8500 př.n.l., vznikla první číselná soustava, s jejíž pomocí bylo možné vypočítat opakující se rytmické cykly, které ovlivňují osud, zdraví, lásku i život člověka. Numerologie se snaží pohlížet na náš život pomocí čísel. Vše v našich životech se odvíjí v určitých cyklech a díky těmto znalostem lze efektivně a dobře naplánovat všechno, co děláme. Úspěchu v životě dosahují nejen ti „připravení“,ale především ti, kteří se dokáží rozhodovat a jednat v pravý čas. Numerologie nám tedy může pomoci, abychom se dokázali co nejlépe naladit na své roční vibrace – možnosti konkrétního roku, dokázali co nejlépe využít svůj roční potenciál a soustředili energii a čas právě tam, kde je to pro nás v daný okamžik nejvhodnější.Chcete i vy mít svého osobního numerologa? Obraťte se na nás s otázkou/otázkami prostřednictvím vyplnění našeho kontaktního formuláře zde na našich stránkách výše.