CO JE TO ASTROLOGIE?

Astrologie

astrologie_orloj.jpgAstrologie je umění výkladu hvězd a postavení planet. Ve všech dobách pozorovali lidé oblohu, rozpoznávali její zákonitosti a pokoušeli se je pochopit. Základem je poznání, že každý časový okamžik má zcela konkrétní vlastnosti, které se odrážejí ve všem, co se v této chvíli stane a mají taktéž vliv na budoucí události na Zemi i na chování a charakter člověka. Pro přesné určení se zaznamenává poloha planet (Slunce a Měsíc

se k nim také počítají) do kruhového schématu. Na základě konstelace planet, jejich umístění a vzájemných vazeb mezi nimi, je možno určit, které síly byly v tento okamžik aktivní nebo nikoliv. Základní myšlenkou astrologie je, že člověku je okamžikem narození dána jeho povaha, záliby i nechutě. Astrologie se vyvíjela v čase i v různých kulturách, a proto ji známe v různých podobách: západní astrologie, čínská astrologie, egyptská astrologie, indická astrologie, keltská astrologie, aj. Ten kdo se chce zabývat astrologií, musí věnovat několik let jejímu studiu. Dobrý astrolog, pak musí astrologii vykonávat aktivně dalších pár roků, aby nabyl potřebné zkušenosti. Vy máte nyní možnost astrologii poznat a vyzkoušet obědnáním svých horoskopů!

 

Úvodní stránka o astrologii, proč astrologie

Astrologie - "královská věda". Tak se jí vždy hrdě říkalo, zejména pak v období mocných prvotních říší a také ve středověku. Zkoumá a vyjadřuje vztah života na naší Zemi k ostatním nebeským tělesům naší sluneční soustavy. A že se jedná o vztahy více než reálné, to spolehlivě dokazuje například vliv slapových sil naší nejbližší planety - Měsíce na pozemské přírodní děje.

Například úplněk je známý svým působením nejenom na příliv a odliv, ale i na lidskou psychiku. Každý z nás se jistě již setkal s náměsíčným člověkem a tedy si dokážeme představit, jak silně vesmírné děje působí na naše podvědomí, aniž bychom to vědomě tušili. Dalším z viditelných jevů jsou sluneční skvrny, které rovněž značně ovlivňují psychické i fyzické zdraví lidí, rostlin i zvířat.

V současné době se dnešní moderní svět rozdělil na dva tábory - jeden z nich astrologii zatracuje jako nevědecké a neprokazatelné šarlatánství, kdežto druhý ji (podobně jako dřívější civilizace) uznává jako jeden z prostředků, které vedou k poznání sama sebe, naší pozemské existence a také prostředků, které nám umožňují účinně ovlivnit svůj život, zejména pochopením a přijetím určitých neměnných principů a zákonů. Mým posláním rozhodně není dokazovat, jestli astrologie funguje, nebo nefunguje. Pouze bych zde rád postupně vybudoval několik internetových stránek, ze kterých se budete moci sami naučit, jak vlastně udělat horoskop a jak jej správně interpretovat.

Astrologie na rozdíl od Reiki či mentálních technik rozhodně není jednoduchá. Nelze si přečíst návod a během chvíle vypracovat perfektní horoskop, který vám řekne vše, co potřebujete vědět. Pokud chcete ovládnout alespoň základy, potřebujete čas, trpělivost a také experimentovat. Vím z vlastní praxe, že zpočátku je velmi těžké vůbec si jen připustit, že bych mohl mít nějaké problémy. Je ale potřeba začít u sebe a postupně pak zkoumat své nejbližší okolí. Proč? Protože pouze na sobě a na lidech, které dobře znáte, si po čase ověříte, že jste schopni vaše teoretické znalosti použít také v praxi. Pokusím se vám k tomu být nápomocen, kontakty na mě jsou například v zápatí Oranžových stránek. Mějte prosím trpělivost, jednotlivá okruhy zde budou postupně přibývat tak, jak budu časově schopen je vytvářet a zapisovat. Každá novinka se vždy objeví na hlavní stránce a dále zde umožním výpis vždy posledních nejnovějších článků k danému tématu. Můžete se také zaregistrovat v sekci Hlavní menu, odkaz Přihlášení, kde je možné navolit zasílání novinek, případně mi nechat vzkaz s Vaším mailem. V sekci Astrologie naleznete postupně vše, co budete potřebovat pro hlubší pochopení astrologických záležitostí. Vysvětlíme si zde historii, která jako jediná ze všech témat není důležitá pro pochopení metody samotné.

Povíme si také něco o živlech a také o kvalitách. To jsou základy nejen astrologie, ale energetického uspořádání jako celku, což věděli a využívali například lidé, kteří se zabývali magií. Dále si pak vysvětlíme význam jednotlivých planet a Slunce, jejich vzájemné úhly, rozložení ve vlastním horoskopu, pojmy ascendent a descendent, medium a immum coeli, astrologické domy, bod štěstí a tzv. Černý měsíc, neboli Lilith. Podíváme se také na karmickou astrologii, zdravotní astrologii, dispozice a hlavně - astrologii partnerskou. Dovoluji si tvrdit, že znalost této velmi zajímavé a důležité oblasti by zcela jistě výrazně omezila počty neúspěšných manželství. V neposlední řadě si můžeme vysvětlit i astrokartografii, dotazovou astrologii a mnohé další. Materiálů máme hodně a práce to bude zajímavá, ostatně - proto jsem se do ní kdysi pustil a nyní se chci s vámi o mé výsledky podělit.

Horoskop nám poskytuje poměrně přesný obrázek našich dispozic, silných stránek i problémů. Naznačuje, jak reagujeme v různých situacích, o co se můžeme opřít a naopak - na co si dávat pozor. Je to nesmírně účinný nástroj pro léčbu potíží a disbalancí na úrovni těla i duše. Překročit svůj stín můžeme pouze tehdy, pokud pochopíme a zpracujeme svůj karmický úkol, případné disharmonie a problémy. Bez znalostí základů nelze stavět dům a o duchovním i duševním vývoji člověka to platí dvojnásob...