Leden 2010

Roční Létající Hvězda
Pro nadcházející rok Kovového Tygra je určující Osmá Zemská Báze. Tato roční létající hvězda se shoduje s hvězdou periody a to je šťastným znamením. Kombinace dvou osmiček je výhodná kombinace pro hojnost. V této kombinaci se rodí slavné děti. Osmička je zastoupena trigramem KEN Hora. Projev síly je Opírající se a aspekt síly Zastavení. Vztahuje se k SV paláci. Příjemcem síle je v tomto případě mladý chlapec nebo nejmladší syn. Vlastností je zde vnitřní klid, ticho a meditace. Zdroj velké síly pro rodinu v čase budoucí nouze.
Hexagram věštby je hexagram 52 který zní Stání

Divoké Hvězdy

Jsou Roční Osudové a Létající hvězdy, které u každého domu, každoročně přilétají do stejného paláce. Paláce, které jsou těmito hvězdami ovlivněny jsou stejné pro každý dům. Tak například Roční žlutá hvězda (5) dorazila v roce 2002 do Východního paláce všech domů. A to samé platí pro Osudové hvězdy jejichž umístění byste si měli ověřit na počátku každého roku a to nejpozději 4.února.

Nepříjemná Roční Žlutá hvězda (5) Pět Přízraků
Jedním z důvodů proč je tato hvězda považována za nepříznivou je ten, že nemá svůj vlastní trigram a je považována za nepředvídatelnou. Měli byste se snažit tuto hvězdu nevyrušovat aktivitou při rekonstrukci nebo tvorbě nového prostoru. Hluk, otřesy, vlnění vlastně jakákoliv změna je aktivačním prvkem pro projevy Roční Žluté hvězdy která do vašeho života vnáší nesoulad a problémy s morálkou se kterou je úzce spojena. Obecně je tato RŽh pokládána za nejnevhodnější ze všech a proto je na místě se jí a jejím vlivům věnovat. Při analýze prostoru zjistíte, že je po dobu jedné periody, díky rozložení nebeské a zemské báze, přítomna v jednom z paláců a ještě navíc jako Létající hvězda navštěvuje každý rok jiný palác. Během 9 let se vám tedy stane to že se v jednom paláci sejdou tyto Žluté hvězdy dvě což je velká pohroma. Je potřeba, při analýze prostoru, podívat se na 2 paláce. Její vliv umocní vstup do toho paláce, kterému vládne Zemský prvek. Sledování problémové Žluté hvězdy je důležité hned z několika důvodů, než jen kvůli načasování oprav a úprav v nemovitosti. Pokud totiž tato hvězda obsadí aktivní palác, například vchodu, jsou její zlomyslné tendence podníceny pohybem a aktivitou této oblasti. Snažte se do míst pod vlivem Pěti Přízraků pokud možno neumísťovat žádné podstatné místnosti. Pokud možno vůbec tento prostor nepoužívejte. Jedná se o hvězdu ovládanou energií ZEMĚ.
Umístění: Jihozápad sektor Partnerství
Náprava:
- Klid bez aktivity
- žádný oheň ani vonné tyčinky
- nápravný prvek Kov v kombinaci s Vodou
 
 
 
Chorobná Roční Černá hvězda (2) Velké Dveře
Pro její silné spříznění s hvězdou 5ti přízraků je považována za nepříznivou hvězdu i přes to, že její název Velké Dveře je skvělým ztotožněním se s temnou silou trigramu Kchun, který této hvězdě vládne. Všechny věci jsou zrozeny skrze "dveře" Matky a spojení s plodnou silou a hojností vypadá jako pozitivní spojení. V systému Feng Shui však její provázanost díky prvku ZEMĚ s hvězdou Lien-čen vychází jako problematické. Platí po ní podobná pravidla jako pro 5 přízraků a v širším slova smyslu představuje nevhodnou mluvu, zejména pomluvy a urážky na cti. Také přispívá k nemocem, protože jedním jejím tajným jménem je Nebeský lékař. Ve znaku Ču-men je ukrytý i odkaz k Feng Shui protože význam slova velký (Ču) má teké význam nástroje nebo pole, které bylo základem pro výstavbu nebo plánování parcel. Jedná se o hvězdu ovládanou energií ZEMĚ.
Umístění: Severovýchod prvek
Náprava:
- Klid bez aktivity
- žádný oheň ani vonné tyčinky
- nápravný prvek Kov v kombinaci s Vodou
 
Hádavá Roční Zelená hvězda (3) Neštěstí A Nehoda
Jedná se o hvězdu hádek, svárů a soudních sporů. Její účinky nejsou tak silné jako je tomu u 5ti přízraků nebo Velkých dveří, dejte si však pozor, aby nebyla aktivována Hvězdou Pravého průvodce Nebeského císaře (9) nebo krajinnými změnami. Její původní název zní Lu-Cchun což znamená "Uchovaná hodnota" a je spojena s kariérou ve smyslu který zaručuje uchování menší hodnoty. Její znak je stejný jako je znak čínského Bůžka hojnosti Lu, kterého najdete skoro v každé čínské domácnosti spolu s dalšíma dvěma Fu a Šou. Jejím dalším Jménem je Chuo-Chaj což znamená kalamita, neštěstí a "zranit se".
Jedná se o hvězdu ovládanou energií Dřeva.
Umístění: Jih
Náprava: K nápravě použijeme Oheň ve výjimečných případech můžeme i Kov.
 
Loupežná Roční Červená hvězda (7) Přervaný Osud
Do roku 2004 byly projevy této hvězdy považovány za příznivé, ale po změně periody na Nebeskou bázi 8 se navrátila do své původní zlomyslné podoby. Jejím jménem je Poražená armáda a zjevně naznačuje nešťastnou událost nebo nepříznivý závěr.
Představuje násilí a loupeže. Je ovládána energii Kovu.
Umístění: Jihovýchod
Náprava:nápravný prvek je Voda

3 kletby

I když se o této Osudové hvězdě hovoří jako o jedné jsou to ve skutečnosti 3 samostatné hvězdy nazývané SanŠa, které byly zahrnuty do jedné samostatné školy Feng Shui, které se až za vlády Mingů sjednotila se školou San Juan. Doslovný překlad je "3 zabití" a vždy obsadí jeden z hlavních směrů. Aktivovány jsou renovací, ničením pozemku či velkým hlukem. Jejich zlomyslnost vyplývá z přebytku energie Jin.
Suej Ša - Roční kletba je propojena s kontra pozicí Velkovévody Jupitera Tchaj Suej
Ťie Ša - Loupežná kletba je spojena s loupeží a finanční ztrátou
Caj Ša - Katastrofická kletba, která je spojena s nějakým druhem živelné katastrofy jako třeba požár nebo záplava.
 
· V roce Krysy Draka a Opice leží na Jihu
· V roce Zajíce Ovce a Vepře leží na Západě
· V roce Tygra Koně a Psa leží na Severu
· V roce Buvola Hada a Fénixe leží na Východě
Neobsazují ale celý sektor 90stupňů, ale pokrývají 3 specifické 15ti stupňové výseče tedy dohromady 45 stupňů.
 
Umístění: SZ3 / S2 / SV1
Náprava: Nápravným prostředkem je KOV, ale další prameny uvádějí že v jižní pozici léčí San-Ša otevřená miska s půdou nebo krystal. V západní pozici jasné světlo nebo otevřená nádoba s vodou. V severním sektoru je lékem proti San-Ša umístění rostlin a květin a ve východním paláci je léčebným prostředkem jasné světlo nebo větrná zvonkohra.
 
Velkovévoda Jupiter SuejSing
Velkovévoda Jupiter je prazvláštní hvězda propojená s Astrologickým aspektem Feng Shui. Zatímco Ostatní hvězdy mají devítiletý cyklus změn u Velkovévody je cyklus dvanáctiletý. Velkovévoda je propojen s pozemskými větvemi čínské astrologie a obsadí každý rok ten sektor 24 hor který odpovídá dané pozemské větvi. To znamená, že v roce 2005 v roce Dřevěného Fénixe, obsadil sektor odpovídající pozici Z2 a v roce 2014 kterému vládne Dřevěný Kůň obsadí pozici J2. Jakmile znáte pozici Velkovévody Jupitera je potřeba dobře překontrolovat jeho směr a vyhnout se tak jako v případě 5ti přízraků rušivé aktivitě. Velkovévoda zaujímá sektor pouze 15 stupňů a proto je potřeba jej správně lokalizovat i z toho důvodu abychom lokalizovali takzvanou kolizní pozici, která je v protilehlém sektoru.Tato kontra pozice se jmenuje Tchaj Suej a je pod vlivem Suej Ša, jedné z hvězd ze skupiny Tří kleteb. Měli byste se pokusit zaujmout v daném roce takovou pozici abyste neseděli zády k Tchaj Suej a čelem proti Velkovévodovy protože tato pozice Vám odkrývá záda a smělý pohled dráždí Velkovévodu. Výhodnější pozicí je čelit důsledkům Suej Ša čelem a Velkovévodou jako pomocníkem za zády. Překontrolujte tedy své postavení u jídelního, kancelářského, a jiného místa.
Provádíte li celkovou rekonstrukci objektu nemusíte si s Velkovévodou dělat takovou starost, avšak opravujete-li prostory ležící víceméně pouze v sektoru kterému velkovévoda vládne, je lepší nechat tyto aktivity na další solární rok.
Umístění: SV3
 
 

Tabulka Zemské Báze Luo-Šu a 24 hor

 
 
SZ2
SZ3
S1
S2
S3
SV1
SV2
SZ1
 
 
 
 
 
SV3
Z3
 
9
4
2
 
V1
Z2
 
1
8
6
 
V2
Z1
 
5
3
7
 
V3
JZ3
 
 
 
 
 
JV1
JZ2
JZ1
J3
J2
J1
JV3
JV2