Keltské horoskopy

Lidé od pradávna věřili na tajemnou moc stromů. Každý strom žil, měl svoji duši a životodárnou sílu. Proto lidé přicházeli do velkých posvátných hájů, kde rostly velké duby, buky a jiné stromy a řešili své problémy a starosti. Pod stromy odpočívali, usínali, protože doufali, že duchové stromů k nim promluví a odpoví jim na otázky. Odpírat si blahodárné účinky působení stromů nemusíte ani dnes, někdy stačí procházka lesem, která člověka naplní klidem a energií, aby se pak mohl vrátit do svého všedního dne s dobrou náladou a chutí do svých každodenních povinností.

Slavný římský císař Julius Ceasar píše ve svých Zápiscích o válce galské o třech skupinách keltských kněží. První z nich byli vatové, kteří se zabývali zaříkáváním a přírodní filozofií. Druhá skupina, bardové, oslavovali hrdinské činy bohů a lidí v básních. Třetí, nejvyšší stupeň keltského kněžstva tvořili druidové, jejichž postavení bylo kombinací šamana, kněze, lékaře, filozofa, soudce a proroka. Tyto tři skupiny se odlišovaly i barvou oděvu. Zatímco vatové se odívali do zelené a bardové do modré, druidové nosili bílou, symbol čistoty. Podstatou keltského náboženství bylo uctívání přírody. Proslulé anglické „Stonehenge“ – vztyčené kameny, jsou spojovány s druidskými rituály. Druidové uctívali mužské a ženské božství, které bylo personifikací přírodních sil. Jejich posvátnými rostlinami byly dub a jmelí.

Jakmile se člověk narodí, stává se s prvním nadechnutím zrozencem určitého znamení zvěrokruhu. Víme však, že do světa vstupujeme nejen například jako Býci, Ryby, Kozorozi či Lvi, ale i jako Olše, Jasany, Borovice a jiné stromy? Podle našeho data narození je nám totiž přisouzen i určitý druh stromu. Tento horoskop bývá nazván – horoskop druidů, ale také keltský nebo galský horoskop. Keltové si velice vážili stromů a přikládali jim velký význam. Tvrdili, že každý člověk, stejně jako strom, má své charakteristické rysy, své klady a zápory, přednosti a nedostatky, a že každý vyžaduje určité podmínky pro život. Velkou důležitost druidové přičítali letnímu a zimnímu slunovratu, jarní a podzimní rovnodennosti. V tyto dny pořádali slavnostní pochody a obětovali bílé býky. Základním principem jejich horoskopu je pozice Slunce ve vztahu k Zemi. V souladu s tím závisí osud člověka, jeho charakter a schopnosti na vzdálenosti Slunce od Země v den jeho narození. Každý znak má dvě periody účinku.

 

U Keltského horoskopu záleží pouze na dnech, ne na rocích - platí pro všechny roky, proto se řiďe pouze uvedenými dny.
 

Jabloň - Citlivá a impulsivní - 23.12 .- 1.1.

Váhavá mysl a odhodlané srdce jsou jeden pro druhého dokonalými cizinci.

Charakteristika: kouzelná, pozorná, vnímavá, přátelská, cílevědomá, má ráda pestrost a změnu i romantiku a pohodu, vyzařuje z ní kouzlo osobnosti. Její povaha může být i konfliktně svéhlavá, plná energie s nepochopením pro druhé, jelikož sama jde jen za svým cílem. Důležité je pro ni jednat upřímně vůči sobě a svým představám a nedůležité je, jak člověk vypadá navenek. Věří a důvěřuje. Pokud ztratí důvěru, učí se znovu věřit, že je o ni vždy postaráno. Jabloň dokáže vytvořit atmosféru lásky, obohatit city a dávat lásku. Má ráda svoji svobodu. Učí se svobodu dávat. V zaměstnání bývá Jabloň mnohdy nespokojena a často je mění. Nesnáší totiž monotónní a jednotvárnou práci, má ráda změnu. Je vhodné si uvědomit, co Jabloň opravdu baví a tomu se naplno věnovat. Jabloň je schopna studovat a učit se vše nové.

Pracovní okolí bývá Jabloni nakloněno a převážně čekají Jabloň dobré pracovní možnosti. Jabloň si je vědoma svých schopností i důvěry ostatních a dokáže toho pro sebe využít. Má talent prožít pestrý a zajímavý život. Ve starých keltských mýtech se hrdinní králové a druidové odebírali po smrti do bájného Avalonu, čili země jablek. Také v pohádkách občas vystupuje nádherný strom se zlatými jablky, obdařenými nadpřirozenou mocí. Hrdinové v těchto příbězích museli obvykle postoupit mnoho těžkých zkoušek a dobrodružství, než se jim podařilo tato jablka získat. Obdobné mýty se vyskytují v řeckých bájích (Herakles a jablka Hesperidek) nebo v germánských ságách (zlatá jablka nesmrtelnosti bohyně Iduny). Až křesťanská církev přisoudila jablku symbol hříchu a svodů – jablko, které Adam snědl, mělo Evě i jemu podle navádění hada dát možnost „jako Bůh znát dobré i zlé“.

Jedle - Vznešená a pečlivá - 2.1. - 11.1.

Krása a vůně víry nás mohou dovést k jakémukoliv cíli. Elegantní, bystrá a originální. Nedůvěřivá, osamělá, důstojná a zdrženlivá. Houževnatá, kamarádská, zodpovědná a vytrvalá v nevyřešitelném. Pečlivá a velmi složitá – pro sebe i pro druhé.

Občas se dobrovolně rozhodne pro život „v šedi“. V lásce to nemívá snadné. Nesnadno si hledá partnera, který by splňoval její vysoké nároky. Zamiluje-li se však, její láska nemá hranic. Jedle nemívá jednoduchý život. Partner pro tebe většinou znamená „duhu“ za oknem. Neboj se jít s ním do vztahu hlouběji, pocítíš štěstí. Pokus se otevřít oči a vidět svět na vlastní oči, ne očima svého otce. Možná zatím žiješ ve světě, o kterém si myslíš, že je dostačující, překroč hranice, vyjdi ven a zjistíš, že ti tohle „už nestačí“. Neodkládej své štěstí. Dopřej sama sobě plnohodnotný život tím, že směrem k němu vykročíš.

Jedle je velmi pracovitá a nadaná, obdařená jakousi chladnou důstojností. Dokáže se s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovede do úspěšného konce. Je schopna rychle se učit a získávat nové poznatky. Jedle mívá ambice něčeho v životě dosáhnout. Její svědomitost jí velí neutíkat od problému, a tak se často stává, že se ocitá v zaměstnání, které neodpovídá jejím schopnostem a představám, nýbrž představám jejího okolí. Jedle pracuje až na doraz, i když už dál pracovat nemůže. Má strach vybočit. Pokud máš pocit, že v tvém zaměstnání nic nefunguje nebo snad stagnuje, využij pauzy, rozhlédni se a uvědom si, co chceš. Věř, že v pravý čas vše půjde daleko snáze. Hluboko v tobě se skrývá pocit bezmocnosti, který tě stále zbavuje energie. Vypátrej svoji vnitřní slabost. Dopřej si ve svém pracovním dni pravidelně pauzu, máš na ni právo. Přestaň dělat pro druhé, dělej pro sebe.

Jilm - Ctižádostivý a oddaný - 12.1. - 24.1.

Postav se svým sebepochybám. Buď statečný! Není sporu, že nad nimi zvítězíš. Přitažlivý, klidný, pohodový. Ctižádostivý a pracovitý, tvořivý, s velkou životní silou a sexuální chutí. Své problémy dokáže před druhými dobře skrývat. Je rozhodný, šikovný a má smysl pro humor. Dokáže však být i pěkný despota. V lásce má rád navrch a nestrpí nesvobodu. Není jednoduchým partnerem pro život, díky své náročnosti, kterou má k sobě i ke druhým. Jilm vždy dokáže najít to správné řešení. Umí si otevřít cestu ke svobodě činem nebo rozhodnutím. Dělá to, co je mu vlastní. Lidé okolo něho to mnohdy nedokáží pochopit. V partnerství učí druhé jednat s rozvahou, stanovit si vyšší cíle, ale přitom nezabřednout do jednokolejnosti. Ví, co chce a jeho vztah naplňuje vášeň. Ve vztahu prožívá porozumění a odevzdání.

V partnerském vztahu se neboj projevit sám sebe, partner se tak vymaní ze zábran a bude moci osvobodit svoji osobnost.
Předvídavost a rozvaha Jilm často předurčuje do vedoucí funkce, jakoby pro ni byl přímo zrozený. Avšak opak je pravdou– Jilm je zvyklý klást na sebe poměrně vysoké nároky, a tak se někdy ve vedoucím postavení stává nepříjemně náročným až despotickým šéfem. Případně je alespoň šéfem velmi náročným, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků je velmi často úspěšný. Je rozhodný a šikovný.

Ve své práci nebo ve škole nasadí veškerou sílu, kterou vládne. Dobře překonává překážky a dokoná zdárně to, co je pro něho prospěšné. Jeho vnitřní síla dokáže nakazit tvořivostí i druhé, kteří se nemusí bát důvěřovat jeho schopnostem.

Cypriš - Šťastný a milující - 25.1. - 3.2.

Potřebuje prosté srdce, které dává radost druhým. Zdravý a šťastný člověk, který se dokáže skutečně těšit ze života. Optimistický. Má rád pohodu a klid rodinného prostředí. Učí se milovat a být milován. Je obětavý, věrný a přátelský a tolerantní. Věří ve šťastný průběh života i v nové začátky. Občas se projeví jeho lenost a pak nadává, že mu štěstí uniká.

Život je změna, změna je energie, energie je láska a láska je Bůh, Bůh je život. Kruh je tím uzavřen. Přesto se stále rozpíná, nikde nezačíná ani nekončí, trvá věčně, důležitý je vždy přítomný okamžik, toho si buď vědom. Ve vztahu ke svému partnerovi se vždy měníš k lepšímu, i tvůj partner se ve vašem vztahu mění, tím, že dochází k většímu uvolnění ve vztahu, máte možnost být každý sám sebou a je tak vytvořen i prostor pro společnou lásku. Každá láska je pro tebe ta osudová. Věř ve štěstí v lásce. Dokážeš odhadnout příležitost a poznat pravé naplnění v lásce. Cypřiš má nejraději povolání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, kdy může pracovat do jisté míry sám a nikdo neomezuje jeho rozlet a nezkrotné nadšení. Výborně se uplatní i jako průvodce v cestovní kanceláři, řidič kamionu, pilot a podobně. Jeho kariéra však nebývá závratná, protože se o společenský postup nijak nesnaží. Naopak se často vyhýbá všemu, z čeho by mohl mít potíže, jež by narušovaly jeho štěstí. A přitom největší překážka v cestě za štěstím je jeho touha vyhýbat se náročným a stresujícím situacím.

Potřebuje jen pochopit, že někdy je nutné stát si na svém a zariskovat, jinak se nepohne kupředu.

Topol - Náročný a rozporuplný - 4.2. - 8.2.

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš. Topol zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne, člověk v něm narozený je na tom podobně. Je rychle učenlivý. Topol není domýšlivý, naopak rád a obětavě pomáhá druhým. Je nezištný. V citech zůstává osamělý a často nepochopený. Možná je to díky jeho občas popudlivé a náladové povaze. Má velké srdce, je schopen velké výměny citů, jenže buď miluje příliš nebo stejně tak nenávidí. V lásce nastává problém také díky jeho majetnické lásce a péči. Možná máš v partnerství někdy pocit křivdy a jsi pak popudlivý. Snad se ti i zdá, že ti partner dělá jen samé naschvály. Možná si jen všechno bereš příliš osobně. Trucuješ pak a místo snahy problém řešit se stahuješ do své samoty. Vnímej své okolí, zda se jím příliš nenecháváš ovlivňovat. Stáhni se do svého nitra a vše si vždy v klidu promysli.

Topol má blízko k přírodě, rozumí jí mnohem lépe než většina ostatních. Je hluboce zakořeněn ve svém prostředí a nerad je mění. Topol bývá oblíben mezi ostatními, neboť si zachovává určitý životní nadhled. Je šikovným diplomatem v mezilidských vztazích. V kritických situacích se u něho nečekaně objeví i velká odvaha a dokáže pak hájit své předem „prohrané“ stanovisko s neochvějnou jistotou. Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívá mnoho opravdových přátel. To u něho často vede k popudlivosti a zahořklosti. V zaměstnání nemá rád hranice a příkazy, to se pak stává rozmrzelým a zahořklým.

Cedr - Nápaditý a toužící po dobrodružství - 9.2. - 18.2.

Žít v kráse a vůni srdce znamená každou vteřinou mládnout. Zajímavý, sebejistý a rozhodný, má mnoho nápadů a vyniká tvůrčími schopnostmi. Ovládá umění komunikace, dokáže rozeznat vnitřní i vnější bohatství u jiných lidí. Je pracovitý, v povinnostech uvážlivý. Někdy však propadá panice a zbrklosti. V lásce projevuje svoji dobrodružnou povahu, i když jeho podstatou je spíše nesmělost, jemnost a citlivost, které bývají skryté za vybíravostí, takže to vypadá, že celý život čeká na tu pravou a jedinou velkou lásku. Nemá rád přetvářku, je upřímný a někdy až příliš otevřený. Svého partnera vnímáš jako největší poklad, který jsi mohl získat. Rodinný krb je pro tebe jistota a stabilita. Dokážeš žít v prostředí plném silných citů a lásky.

V práci čas od času pocítíš, že jsi všeho dosáhl a rozhlížíš se kam dál. Umíš však využít svých zkušeností v další profesi či zaměstnání, takže často můžeš začínat znovu. Máš rád určitou jistotu a také svoji odměnu za vykonanou práci. Znáš svoji cenu. Jsi dobrý obchodník, znáš svoji cenu, kterou požaduješ za svoji tvořivost. Dokážeš zvládat život, je v tobě silná osobnost. Stojíš ve středu dění a již od počátku jsi na sluneční straně života. Máš velmi dobrý vkus, smysl pro ladné tvary a bezpečně vycítíš, co si život žádá. Jsi dobrým znalcem a milovníkem umění i umění života. Cedr je horský strom, který dorůstá v domácím prostředí 50 m výšky. Koruna je široce kuželovitá, nepravidelně větvená. Jehlice má cedr uspořádané ve svazcích.

Borovice - Houževnatá a v lásce zranitelná - 19.2. - 29.2.

Je to naděje, co nás udržuje naživu ve zmateném nepořádku světa. Ví, co chce a umí to získat. Tvrdá, houževnatá, odhodlaná jít svojí cestou. Dokáže být rozmarná i hysterická, když věci nejdou tak, jak chce. Je odvážná a umí riskovat. Je pracovitá, má organizační schopnosti a je bystrá. Má v sobě dynamickou, hnací sílu, odhodlanost a vůli zvítězit. Překážky zvládá odstranit z cesty. Je velice silná, moudrá a láskyplná osobnost. Má obrovské množství energie a umí s ní převážně správně zacházet. Potřebuje hledat a upevňovat sebedůvěru. Přijmout za sebe plnou zodpovědnost. Během svého života začne více používat svých nekonečných schopností. Uplatňuj svoji sílu a rozhodně jednej.

Nezadržuj svoji energii. Možná máš někdy strach z přílišné intenzity, která by tě mohla spojovat s agresí, ztrátou kontroly a zničením. V životě však jde o to, abys svobodně a vědomě vyjádřila skutečně sama sebe. Uvolni tedy své vnitřní ohnivé síly. Nezdráhej se dělat to, co považuješ za správné. Osvoboď se od zákazů, které sis sama dala a buď si nekompromisně věrná. Vychutnávej svoji divokost, dovol si vyniknout a jednoduše něco občas riskni. Sebepoznáním rozvíjíš svoji sebedůvěru a moudrost. Jakmile je z cesty odklizena veškerá negativita, prozáří vnitřní slunce volně a bez překážky celý tvůj život. V zaměstnání jsi rozený vůdce. Jsi schopna úspěšně pomocí své intuice velet kolektivu. Vzbuzuješ respekt a autoritu. Pro svoji impulzivní tvořivost jsi často u ostatních oblíbena– u spolupracovníků, nadřízených i obchodních partnerů.

Vrba - Sebevědomá a rozmarná - 1.3. - 10.3.

Každý den se měň k lepšímu. Citlivá, snivá, zádumčivá, neklidná i plačtivá. Poctivá i rozmarná. Není s ní jednoduché žít a chápat ji. Je však připravena pro bohatou výměnu lásky. Učí se otevřít plnosti života. Učí se dávat lásku, kterou v sobě cítí a někdy si s jejím množstvím neví rady. Věř, že vše, co tě obklopuje, je vyjádřením čisté lásky. Je nutné to jen rozpoznat a otevřít se tomu. Život tě touží obdarovat a lidé čekají na to, aby s tebou rozvinuli láskyplnou výměnu. Nech svoje srdce přetékat a rozdávej lásku velkoryse dál. Neboj se prožívat život v jeho plnosti. Plnost a bohatost můžeš prožívat s každým nádechem i výdechem. Čím vědoměji dýcháš, tím více prostoru v tobě vzniká pro tu jedinou životní sílu. Dýchá skrze tebe, i když si to neuvědomuješ. Život a láska je všude kolem tebe i v tobě.

Pokud ji nevnímáš a zažíváš její nedostatek, znamená to, že ses sama od tohoto proudu někde odřízla. Možná ne vždy dostaneš to, co si představuješ nebo přeješ, přesto však vždy dostaneš to, co potřebuješ. Nauč se vnímat radost i přes nepříznivé okolnosti. Nenech se jimi zastavit a raduj se třeba jen z toho, že máš možnost se vyplakat. Radost je krásnou energií, s jejíž pomocí snadno projdeš potřebným očištěním.

Ve svém povolání se můžeš často těšit z rozmanitých pracovních příležitostí a dostaneš vše, co potřebuješ. V profesi tě provází hojnost a růst. Často se ti nabízejí nové možnosti, věř, že se tvůj pozitivní přístup k okolí vyplatí. Svojí velkou fantazií se dokážeš dobře vcítit do situace druhého člověka. Jsi dobrý psycholog a někdy využiješ slabosti druhého. Fyzické síly se však bojíš.

Lípa - Zasněná a trpělivá - 11.3. - 20.3.

Nerozviřuj bláto minulosti, chceš-li být ozářena zítřejším svítáním. Šarm a kouzlo osobnosti, bystrost, rychlé myšlení, svobodomyslnost, vtipnost, je silná a dokáže se přizpůsobit, touží po klidu a štěstí, obává se životních strastí, učí se otevřeně se projevovat, má schopnost jasného vidění a rozlišování, může se projevit i její druhá strana, která ukazuje její odměřenost, vypočítavost až bezcitnost a tím nedosažitelnost pro druhé. Na základě nedorozumění a bolestných zkušeností ses naučila chránit se. Schovala ses za masku a nepravé jednání. Uvědom si, že svou pravou tvář neskrýváš jen před druhými, ale hlavně sama před sebou. Zkus se přestat bázlivě skrývat a jasně a otevřeně se projevuj. Důvěřuj svému přirozenému vnímání, své původní vnitřní moudrosti a přirozenosti. Otevřenost a upřímnost se vyplatí! Tvé chování se může v očích jiných jevit jako provokativní a vyvolávat pak obranné reakce.

V partnerství se cítíš svázána povinnostmi a vlastními předsudky. Nemáš ráda sama sebe a pak ani jeho. Nevíš, co je to skutečná láska. Do partnerství často zasahuje rozum. Rada je lehká – začni si vážit sama sebe a do vztahu vejde láska. Tvůj projev v partnerství – je projevem razantní dámy, která dělá, že ví, co chce. Ráda řídíš svůj osud a nenecháš si nic líbit. Druhé přitahuješ svojí vtipností a chytrostí. Jsi pružná a přizpůsobivá, umíš však být i nestálá nebo se projeví tvá žárlivost. To je vlastnost, kterou neumíš odstranit, pouze více nebo méně skrývat. Pochopitelně, že přehnaná žárlivost ti komplikuje značně život. Časté prohry v citové oblasti mohou vést k sebelítosti.

Dub - Silný a energický - 21.3.

Neplýtvej svým časem. Každý den si zkus dát za cíl, že dáš svému životu skutečný smysl. Vitalita, životnost, odvaha, síla tělesná i myšlenková, je symbolem sklizně a úrody – umí dobře zasadit a starat se o úrodu, protože pak bohatě sklízí. Je trpělivý a pilný, a to se mu v životě vyplatí. Umí si život vychutnat. Nemá rád politikaření, malichernosti a pomluvy. Hledá jistotu a stálost. Má radost ze svého těla.

Dokáže si užívat své smyslnosti i něžností. Věří, že život je božský a nedělá chyby, pokud jej láskyplně a vděčně přijmeš v jeho přirozenosti. Pokud je tvůj vztah k vlastnímu tělu, erotice a sexualitě nebo k materiálnímu světu spíš obtížný, pokus se o krůček k otevření. Možná jsi jen převzal od někoho jeho vlastní úsudky a předsudky. Pak se projevují u tebe zbytečné zábrany, necítíš se svobodně a jsi svázán všeobecnými morálními představami.

Přestože jsi plný síly a energie, jsi také snadno zranitelný. Tvá rozhodnost a jistota rychle vyprchá, jakmile v tobě vzplane láska. Zamilovaný jsi křehký a citlivý, zapomínáš se opírat o svojí železnou logiku a velmi rychle uvěříš, že tě potkala životní láska. V partnerství se pak stáváš jistotou a pevným základem pro druhé. Věříš na lásku na celý život. Jsi přímým a skvělým partnerem pro toho, kdo hledá sílu, poctivost a pochopení. Vztah je plný důvěry a vzájemného uznání. Pokud se v partnerství projeví tvá „morální“ brzda, pak nevnášíš do vztahu žádnou snahu ani cit a držíš se zpátky. To však není tvá přirozenost. To neposloucháš sám sebe, své nitro, svoji duši, ale své okolí. Pokud se projeví ve vztahu pocit nesvobody, pak přichází tvá touha po svobodě. I když se snažíš jednat čestně a zásadově, opouštíš pak jeden vztah pro druhý. A hledáš znovu svoji svobodu jinde. V povolání jsi vytrvalý, svědomitý a pilný.

Líska - Laskavá a netrpělivá - 22.3. - 31.3.

Srdce bez lásky není srdcem. Život bez obětování není životem. Milá, přívětivá, spolehlivá, nenáročná, nenápadná, společenská, intuitivní, vnímavá, nenásilná, učí se chápat, že si cestu životem neustále může volit z různých možností.

Ve vztahu často myslíš, že miluješ, ale ve skutečnosti „lásku potřebuješ“. Pak se cítíš buď citově vydírána a nebo sama citově vydíráš. Hledej sama v sobě, koho nebo čeho se týká tvá citová závislost. Nenech se citově vydírat, odevzdej se životu. Když dva lidi svazuje citové pouto, není jejich vztah zdravý, takový základ vztahu je často odsouzen k zániku.

Skutečná láska je svoboda. Dost často si partnerství vybíráš mezi dvěma vztahy, mezi dvěma odlišnými osobnostmi. Volíš, jakou cestou se vydáš, pak se partnerství buď prohloubí a nebo rozejde. Ty však dokážeš vytvořit domov i z zcela nehostinného prostředí.

V povolání se snažíš o spojení protikladů i těch, mezi kterými se sama rozhoduješ. Nechybí ti schopnost jednat a otevřeně komunikovat s lidmi. Často potkáváš na své profesní dráze dobré spolupracovníky nebo společníky.

V práci se ti vyplatí být upřímná a pružná. Uvědom si svůj osobitý půvab, který ti vždy pomůže k dosažení tvého cíle. Vnímej svoji intuici a vyrovnanost, která ti řekne, kdy jít do boje a kdy raději ustoupit. Máš v sobě dobrého taktika, poslouchej ho. Dej si pozor na svoji paličatost a netrpělivost, pak se projeví tvoje svéhlavost a sobeckost.

Jeřáb - Přívětivý a zatvrzelý - 1.4. - 10.4.

Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému.

Zodpovědný, jemný, uzavřený, má dobrý vkus a umělecké nadání, umí se bránit osudu, provází ho úspěch, růst, překvapení, materiální dostatek, výhody života. Je vytrvalý a silný. Jeho láska je vášnivá a plná, občas nestálá. Ve vztahu si uvědomuješ své smyslové potěšení a materiální zajištění. Možná jsou to dvě „jistoty“, kterých se držíš. Zkus je pustit a uvolni se pro svůj vztah bez těchto jistot. Ty můžeš získat partnera, se kterým budeš šťastný. Stačí si uvědomit, co skutečně chceš a pak pocítíš ve vztahu vnitřní uspokojení, díky němuž se přidá i zdravá sebedůvěra. Ty dokážeš milovat vášnivě, tvé city jsou plné, i když nepříliš stálé právě z chybějící důvěry v sebe i druhého člověka.

V zaměstnání jsi vytrvalý a občas přemýšlivý. Moc dobře víš, že každá mince má svůj rub i líc. Jsi manuálně zručný a máš umělecké nadání. Když tohoto využiješ, můžeš očekávat příjemnou práci i finanční zisky. Máš vyvinutý smysl pro odpovědnost, proto se stáváš ideálním zaměstnancem i spolupracovníkem. Přestože dokážeš jednat samostatně a při práci uplatňuješ svoji fantazii, býváš někdy snadno ovladatelný. Pak se u tebe projeví pocity méněcennosti, a o to více si zakládáš na vlastní důstojnosti.

Javor - Pevný a uzavřený - 11.4. - 20.4.

Co nepoužíváš sám, nedávej druhým. Například rady. Nesmělý, zdrženlivý, citově zranitelný, vážný, cynický, složitý, originální, inteligentní, vzdělaný, s výbornou pamětí. Projevuje se u něho rozladěnost, citová vyprahlost, sklíčenost, opuštěnost. Trápí se díky své nespokojenosti a melancholii. Jeho hrdost mu zaručuje přirozenou autoritu u druhých. Občas se chce zalíbit druhým, a tak vnucuje své rozmary. Často otevírá staré rány a pak pociťuje emocionální bolest a nenaplněnou lásku, ze které vyplývají problematické vztahy.

Ohledně vztahu si uvědom, zda v něm zůstáváš jen ze setrvačnosti a z důvodu neschopnosti odejít. Případně proč do vztahu vnášíš minulost, která s tímto partnerem nemá co dělat. Tvá neschopnost milovat může vycházet i z minulých prožitků, něco jsi neodpustil tomuto člověku nebo někomu podobnému, a to stále ovlivňuje tvé chování k němu. V práci si dávej pozor na neúspěch, máš pocit, že na tebe všechno padá a pracovní výsledky neodpovídají tvým přáním a ty se kvůli tomu trápíš. Nehledej pomoc u spolupracovníků, nacházíš tam většinou zklamání. Raději nepůjčuj peníze, ani si je sám nepůjčuj od jiných.

Ty se dobře cítíš ve vedoucím postavení, neboť máš v sobě přirozenou autoritu, ambice a jistou osobní hrdost. Snadno se dokážeš nadchnout pro nové věci a lehce získáš pro záležitost i druhé, sám většinou nedokážeš své nápady dotáhnout do konce. Tvůj rozum nachází svoji odvrácenou tvář v určitém cynismu a opovrhování druhými, jemuž někdy propadáš.

Ořešák - Vytrvalý a žárlivý - 21.4 - 30.4.

Nikdo není odsouzen k tomu, aby byl navždy snoubencem pochyb a podezření. Vskutku, je to věc osobní volby: pochybnost nebo víra. Nepřehlédnutelný, zvláštní, osobitý, sebevědomý. Má šarm a je zvyklý spoléhat sám na sebe. Nedůvěřivý. Zdvořilý avšak i tvrdý v uskutečňování svých cílů. Plný rozborů. Zná svoji samotu i samostatnost. Dostává se mu přirozené autority. Má strach z nezdaru a nedostatku. Pocit zdánlivě nepřekonatelných překážek. Má otevřené srdce pro druhé i pro nové zkušenosti, učí se důvěře v lásku, díky tomu přichází do jeho života radost, odvaha, spontánnost a přirozenost. Je plný rozporů.

Ve vztahu neustále zraješ. Učíš se trpělivosti sám se sebou i s těmi druhými. Partner většinou čeká, až ty dozraješ. Pokud trpělivost ještě neovládáš, nauč se být v partnerství trpělivý. Vztah potřebuje delší období, než překoná všechny překážky a ty najdeš vhodný způsob řešení. Věř, že doba zrání svůj čas potřebuje a pak uvidíš, že budeš sklízet sladké plody své trpělivosti. Ve vztahu jsi často impulzivní, a pokud partner nedokáže souznít s tvým rychlým tempem, vášeň tě dohání k netrpělivosti. Máš o partnera intenzivní zájem, pozor, abys ho nevyplašil nebo neodradil. Někomu se může zdát, že se mu vměšuješ příliš do jeho života. Zbrzdi, nebo v tom druhém vyvoláš napětí a pohádáte se. Během života tě s partnerem čeká cestování či stěhování. V povolání pro tebe také platí: „trpělivost přináší růže“. Tímto rčením se nechej vést ve svém zaměstnání. Nic nejde hned teď. Tvé projekty potřebují vykrystalizovat a netrpělivost znamená neúspěch. Nebojíš se i riskovat. Zdravě riskovat. Pokud správně odstartuješ, pak se nedáš svést z nastoupeného směru a jdeš intenzivně za svým. Jsi jako ohnivá střela. Očekávají tě mnohé pracovní úspěchy i na cestách a mimo domov.

Topol - Náročný a rozporuplný - 1.5. - 14.5.

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš. Topol zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne, člověk v něm narozený je na tom podobně. Je rychle učenlivý. Topol není domýšlivý, naopak rád a obětavě pomáhá druhým. Je nezištný. V citech zůstává osamělý a často nepochopený. Možná je to díky jeho občas popudlivé a náladové povaze. Má velké srdce, je schopen velké výměny citů, jenže buď miluje příliš nebo stejně tak nenávidí. V lásce nastává problém také díky jeho majetnické lásce a péči. Možná máš v partnerství někdy pocit křivdy a jsi pak popudlivý. Snad se ti i zdá, že ti partner dělá jen samé naschvály. Možná si jen všechno bereš příliš osobně. Trucuješ pak a místo snahy problém řešit se stahuješ do své samoty. Vnímej své okolí, zda se jím příliš nenecháváš ovlivňovat. Stáhni se do svého nitra a vše si vždy v klidu promysli.

Topol má blízko k přírodě, rozumí jí mnohem lépe než většina ostatních. Je hluboce zakořeněn ve svém prostředí a nerad je mění. Topol bývá oblíben mezi ostatními, neboť si zachovává určitý životní nadhled. Je šikovným diplomatem v mezilidských vztazích. V kritických situacích se u něho nečekaně objeví i velká odvaha a dokáže pak hájit své předem „prohrané“ stanovisko s neochvějnou jistotou. Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívá mnoho opravdových přátel. To u něho často vede k popudlivosti a zahořklosti. V zaměstnání nemá rád hranice a příkazy, to se pak stává rozmrzelým a zahořklým.

Kaštan - Spolehlivý a tvrdohlavý - 15.5. - 24.5.

Dívej se jen na dobré vlastnosti člověka. Když jsem slabý, myslím na schopnosti druhých. Když jsem silný, myslím na své vlastní dosud nepovšimnuté schopnosti. Spravedlivý, hájí práva svá i bližních. Oddaný, pohotový, klidný a pohodový. Zvědavý a společenský. Tolerantní a soucitný. Moudrý. Někdy klevetivý a jízlivý. Občas se projevuje i jeho beznaděj, vměšování a chaos. Pochybnosti narušují klid a jasnou představu. V lásce toužíš po rodinném klidu a štěstí. Častěji si však něco vzájemně vyčítáte. Odpusť si i svou nedokonalost v lásce a neboj se otevřeně s druhým komunikovat.

Ve vztahu se převážně cítíš zoufalý, stále se musíš něčemu podřizovat a do vztahu ti pořád někdo mluví. Uspořádej si své myšlenky, ať víš, o co ti jde, nenech se omezovat. S partnerem je třeba si vždy vyjasnit situaci včas. Máš hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a jsi schopný úporně bojovat, pokud věc považuješ za správnou. Jsi velmi rozvážný, sebekritický a nechceš se nechat strhnout k ukvapeným rozhodnutím. Na pracovišti často zažíváš zákazy. Situace je pak neúnosná a máš pocit, že se ti vymyká z rukou. Je třeba zapojit logickou mysl a zvídavost. Zajímají tě přeci lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stáváš moudrým. Uvažuj o tom ve spojení se svým povoláním.

Jasan - Přátelský a věrný - 25.5. - 3.6.

Cokoli stojí za to mít, a to stojí za to se podělit. Spolehlivý, cílevědomý, milující, pohodový, usměvavý, ctižádostivý, schopný. Má velmi dobrou intuici. Je aktivní, umí obdarovávat okolí. Je tvořivý, intenzivní, nadšený pro věc. Dynamický.

Jsi Sluníčkem sobě i partnerovi, vyzařuješ do svého okolí teplo a lásku. Tvé vztahy jsou většinou vyrovnané, jsi spojen s druhými zlatým vláknem lásky. Je možné, že kolikrát náhodná známost se proměňuje ve vášnivou přitažlivost, která ti do života vnese nebo již vnesla jiskru. Jsi schopný prožívat lásku naplno. Vztahy jsou plodné a komunikace se většinou daří. V milostném životě nebýváš nijak bouřlivým milencem, jsi však vždy spolehlivý, věrný a pro manželství ideální partner.

Občas býváš i dost náročný, nechceš pak už jen dávat, ale hledíš na to, co od druhého můžeš čekat. Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví. Svůj majetek dovedeš vždy dobře chránit a obhospodařovat. V pracovní oblasti se ti skýtá dobrý pracovní zdroj. Práci dokážeš ze sebe vydávat vše naplno. Vnímej své i nevšední nápady a inovace, protože umělecká inspirace v tobě vzbuzuje kreativitu. Jsi ctižádostivý a velmi schopný a víš to o sobě.

Habr - Přemýšlivý a pořádkumilovný - 4.6. - 13.6.

Viděním minulosti nezískám nic. Poznáním budoucnosti získávám málo. Žitím v přítomnosti získávám vše.

Pracovitý a zodpovědný. Moralista. Rád sní. Je milující, rád pečuje o své okolí. Je pečlivý a pilný. Bývá trpělivý a citlivý, na druhé straně i chladný a nemilosrdný, pokud chce dostat to, po čem touží. V takovém případě dokáže citově vydírat své okolí.

V lásce dokážeš být otevřený a uvolněný. Je ti s druhým člověkem hezky, jen někdy se bojíš důvěřovat, že to tak bude napořád. Jsi milující partner, který pečuje o city svého protějšku. Dokážeš se často obětovat. Rád vytváříš klidné rodinné zázemí a pečuješ o děti. Jsi starostlivý a dbalý čistých mravů. Práce je pro tebe posláním. Jsi ochotný se pro svoji práci také obětovat. Trpělivost a starostlivost jsou tvé pracovní přednosti. Citlivě dohlížíš na všechny úkoly a pečuješ o podřízené.

Dřevo habru bývalo označováno jako železné, je to strom s nejtvrdším dřevem v Evropě. Zároveň je habr velmi odolný, nenáročný, schopný růst na všech půdách. Habr má vynikající harmonizující vliv na lidi, zdržující se pod jeho korunou. Pokud člověka čeká nějaká důležitá práce nebo činnost, k níž bude potřebovat mnoho duševních sil a schopnost soustředění, dodá mu je právě habr.

Fíkovník - Něžný a líný - 14.6. - 23.6.

Nikdy se nevzdávej, nikdy se nevzdávej! Ani když mnohokrát zabloudíš. Má mimořádnou fantazii a kreativní sílu. Je citlivý a senzibilní. Je smyslný i intuitivní, jak se říká „slyší i trávu růst“. Jeho něžnost a zranitelnost ho uvádí do emocionálních problémů. Jeho láska je hluboká stejně jako jeho žal. Dokáže se obrnit skořápkou, aby nebyla vidět jeho zranitelnost. Tvrdě pracuje a hledá odvahu k překonání obtíží v životě. Statečnost také znamená stát za sebou a svou pravdou, i když se vítězství zdá být téměř nemožné a všechno hovoří proti tobě a ty zjevně nejsi pánem situace. Právě v tu chvíli můžeš prokázat svoji odvahu a s otevřeným srdcem hájit to, co v sobě pociťuješ jako správné. V partnerství se často zbytečně blokuješ a máš strach se projevit naplno. Nevěříš si, a tím vztah vázne. Neboj se se více prosazovat.

Ocitáš se kolikrát v nezáviděníhodné situaci, zmocňuje se tě pak únava a stres proto, že si nevěříš, ale život tě neustále povzbuzuje k činům. Jsi rozený erotický svůdce, ale tvůj něžný a zranitelný charakter tě přivádí často do emocionálních problémů. Svým duševním rozpoložením jsi schopen nadšení, hluboké lásky, ale i stejně tak velkého žalu. Tvá nálada zažívá časté kolísání, a to vztahu také nepomáhá.

Není pro tebe jednoduché se prosazovat na pracovišti, v obchodě či ve škole. Zapracuj na sobě, dodej si odvahu a nepodceňuj se. Zbytečného váhání bys mohl později litovat. Důvěřuj si, jsi dost silný. Máš velmi dobrou intuici, dokážeš vnímat změny především v emocionální oblasti druhých lidí. Cítíš měnící se nálady, slyšíš i trávu růst. Vždy ochotně dáváš to, po čem sám toužíš: teplo, bezpečí domova, kulturní a smyslové požitky. Neboj se identifikovat se svým konáním, pak se uplatní i tvůj velký umělecký talent.

Bříza - Bystrá a nedůtklivá - 24.6.

Tvé srdce ví, jak tě učinit šťastnou. Poslouchej své srdce. Příjemná, milá, citově a duchovně založená. Skromná a laskavá. Má ráda útulný a klidný domov a přítomnost spřízněné duše. Houževnatá a pracovitá. Přirozeně inteligentní s bohatou fantazií. Hledá jistotu a pevný základ pro svůj život. V životě se nakonec vždy setkává s úspěchem. Jsi často plná emocí a vzrušení, najdi si tedy vhodný způsob, jak tuto silnou energii vyventilovat. Nepotlačuj své emoce. Nepodceňuj je a věnuj jim plnou pozornost. Nejdříve dej svým emocím přesný název – vztek, zloba, beznaděj ,... a potom je začni opatrně a bděle uvolňovat.

Partner tě většinou oceňuje a vztah je vybudován na pevném základě. Můžeš být plná sebejistoty a optimismu, a tak přitahovat druhé. Raduj se ze zvýšené pozornosti druhého pohlaví. Tvůj vztah k partnerovi je založen na sexualitě, možná jsi zahlcena emocemi. Fyzická přitažlivost je pro tebe ještě důležitá. V práci si tě chválí. Na svou odbornost se můžeš spolehnout, patříš k dobře hodnoceným pracovníkům. Jsi profesionální. Zaměstnání a nebo studium ti poskytuje naplnění a jistotu. Jsi neobyčejně houževnatá a pracovitá. Máš nadání přirozené inteligence a velký přebytek fantazie, což ti umožňuje překonávat mnohé překážky.

Jabloň - Citlivá a impulsivní - 25.6. - 4.7.

Váhavá mysl a odhodlané srdce jsou jeden pro druhého dokonalými cizinci.

Charakteristika: kouzelná, pozorná, vnímavá, přátelská, cílevědomá, má ráda pestrost a změnu i romantiku a pohodu, vyzařuje z ní kouzlo osobnosti. Její povaha může být i konfliktně svéhlavá, plná energie s nepochopením pro druhé, jelikož sama jde jen za svým cílem. Důležité je pro ni jednat upřímně vůči sobě a svým představám a nedůležité je, jak člověk vypadá navenek. Věří a důvěřuje. Pokud ztratí důvěru, učí se znovu věřit, že je o ni vždy postaráno. Jabloň dokáže vytvořit atmosféru lásky, obohatit city a dávat lásku. Má ráda svoji svobodu. Učí se svobodu dávat. V zaměstnání bývá Jabloň mnohdy nespokojena a často je mění. Nesnáší totiž monotónní a jednotvárnou práci, má ráda změnu. Je vhodné si uvědomit, co Jabloň opravdu baví a tomu se naplno věnovat. Jabloň je schopna studovat a učit se vše nové.

Pracovní okolí bývá Jabloni nakloněno a převážně čekají Jabloň dobré pracovní možnosti. Jabloň si je vědoma svých schopností i důvěry ostatních a dokáže toho pro sebe využít. Má talent prožít pestrý a zajímavý život. Ve starých keltských mýtech se hrdinní králové a druidové odebírali po smrti do bájného Avalonu, čili země jablek. Také v pohádkách občas vystupuje nádherný strom se zlatými jablky, obdařenými nadpřirozenou mocí. Hrdinové v těchto příbězích museli obvykle postoupit mnoho těžkých zkoušek a dobrodružství, než se jim podařilo tato jablka získat. Obdobné mýty se vyskytují v řeckých bájích (Herakles a jablka Hesperidek) nebo v germánských ságách (zlatá jablka nesmrtelnosti bohyně Iduny). Až křesťanská církev přisoudila jablku symbol hříchu a svodů – jablko, které Adam snědl, mělo Evě i jemu podle navádění hada dát možnost „jako Bůh znát dobré i zlé“.

Jedle - Vznešená a pečlivá - 5.7. - 14.7.

Krása a vůně víry nás mohou dovést k jakémukoliv cíli. Elegantní, bystrá a originální. Nedůvěřivá, osamělá, důstojná a zdrženlivá. Houževnatá, kamarádská, zodpovědná a vytrvalá v nevyřešitelném. Pečlivá a velmi složitá – pro sebe i pro druhé.

Občas se dobrovolně rozhodne pro život „v šedi“. V lásce to nemívá snadné. Nesnadno si hledá partnera, který by splňoval její vysoké nároky. Zamiluje-li se však, její láska nemá hranic. Jedle nemívá jednoduchý život. Partner pro tebe většinou znamená „duhu“ za oknem. Neboj se jít s ním do vztahu hlouběji, pocítíš štěstí. Pokus se otevřít oči a vidět svět na vlastní oči, ne očima svého otce. Možná zatím žiješ ve světě, o kterém si myslíš, že je dostačující, překroč hranice, vyjdi ven a zjistíš, že ti tohle „už nestačí“. Neodkládej své štěstí. Dopřej sama sobě plnohodnotný život tím, že směrem k němu vykročíš.

Jedle je velmi pracovitá a nadaná, obdařená jakousi chladnou důstojností. Dokáže se s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovede do úspěšného konce. Je schopna rychle se učit a získávat nové poznatky. Jedle mívá ambice něčeho v životě dosáhnout. Její svědomitost jí velí neutíkat od problému, a tak se často stává, že se ocitá v zaměstnání, které neodpovídá jejím schopnostem a představám, nýbrž představám jejího okolí. Jedle pracuje až na doraz, i když už dál pracovat nemůže. Má strach vybočit. Pokud máš pocit, že v tvém zaměstnání nic nefunguje nebo snad stagnuje, využij pauzy, rozhlédni se a uvědom si, co chceš. Věř, že v pravý čas vše půjde daleko snáze. Hluboko v tobě se skrývá pocit bezmocnosti, který tě stále zbavuje energie. Vypátrej svoji vnitřní slabost. Dopřej si ve svém pracovním dni pravidelně pauzu, máš na ni právo. Přestaň dělat pro druhé, dělej pro sebe.

Jilm - Ctižádostivý a oddaný - 15.7. - 25.7.

Postav se svým sebepochybám. Buď statečný! Není sporu, že nad nimi zvítězíš. Přitažlivý, klidný, pohodový. Ctižádostivý a pracovitý, tvořivý, s velkou životní silou a sexuální chutí. Své problémy dokáže před druhými dobře skrývat. Je rozhodný, šikovný a má smysl pro humor. Dokáže však být i pěkný despota. V lásce má rád navrch a nestrpí nesvobodu. Není jednoduchým partnerem pro život, díky své náročnosti, kterou má k sobě i ke druhým. Jilm vždy dokáže najít to správné řešení. Umí si otevřít cestu ke svobodě činem nebo rozhodnutím. Dělá to, co je mu vlastní. Lidé okolo něho to mnohdy nedokáží pochopit. V partnerství učí druhé jednat s rozvahou, stanovit si vyšší cíle, ale přitom nezabřednout do jednokolejnosti. Ví, co chce a jeho vztah naplňuje vášeň. Ve vztahu prožívá porozumění a odevzdání.

V partnerském vztahu se neboj projevit sám sebe, partner se tak vymaní ze zábran a bude moci osvobodit svoji osobnost.
Předvídavost a rozvaha Jilm často předurčuje do vedoucí funkce, jakoby pro ni byl přímo zrozený. Avšak opak je pravdou– Jilm je zvyklý klást na sebe poměrně vysoké nároky, a tak se někdy ve vedoucím postavení stává nepříjemně náročným až despotickým šéfem. Případně je alespoň šéfem velmi náročným, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků je velmi často úspěšný. Je rozhodný a šikovný.

Ve své práci nebo ve škole nasadí veškerou sílu, kterou vládne. Dobře překonává překážky a dokoná zdárně to, co je pro něho prospěšné. Jeho vnitřní síla dokáže nakazit tvořivostí i druhé, kteří se nemusí bát důvěřovat jeho schopnostem.

Cypriš - Šťastný a milující - 26.7. - 4.8.

Potřebuje prosté srdce, které dává radost druhým. Zdravý a šťastný člověk, který se dokáže skutečně těšit ze života. Optimistický. Má rád pohodu a klid rodinného prostředí. Učí se milovat a být milován. Je obětavý, věrný a přátelský a tolerantní. Věří ve šťastný průběh života i v nové začátky. Občas se projeví jeho lenost a pak nadává, že mu štěstí uniká.

Život je změna, změna je energie, energie je láska a láska je Bůh, Bůh je život. Kruh je tím uzavřen. Přesto se stále rozpíná, nikde nezačíná ani nekončí, trvá věčně, důležitý je vždy přítomný okamžik, toho si buď vědom. Ve vztahu ke svému partnerovi se vždy měníš k lepšímu, i tvůj partner se ve vašem vztahu mění, tím, že dochází k většímu uvolnění ve vztahu, máte možnost být každý sám sebou a je tak vytvořen i prostor pro společnou lásku. Každá láska je pro tebe ta osudová. Věř ve štěstí v lásce. Dokážeš odhadnout příležitost a poznat pravé naplnění v lásce. Cypřiš má nejraději povolání vyžadující neustálý kontakt s lidmi, kdy může pracovat do jisté míry sám a nikdo neomezuje jeho rozlet a nezkrotné nadšení. Výborně se uplatní i jako průvodce v cestovní kanceláři, řidič kamionu, pilot a podobně. Jeho kariéra však nebývá závratná, protože se o společenský postup nijak nesnaží. Naopak se často vyhýbá všemu, z čeho by mohl mít potíže, jež by narušovaly jeho štěstí. A přitom největší překážka v cestě za štěstím je jeho touha vyhýbat se náročným a stresujícím situacím.

Potřebuje jen pochopit, že někdy je nutné stát si na svém a zariskovat, jinak se nepohne kupředu.

Topol - Náročný a rozporuplný - 5.8. - 13.8.

Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš. Topol zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne, člověk v něm narozený je na tom podobně. Je rychle učenlivý. Topol není domýšlivý, naopak rád a obětavě pomáhá druhým. Je nezištný. V citech zůstává osamělý a často nepochopený. Možná je to díky jeho občas popudlivé a náladové povaze. Má velké srdce, je schopen velké výměny citů, jenže buď miluje příliš nebo stejně tak nenávidí. V lásce nastává problém také díky jeho majetnické lásce a péči. Možná máš v partnerství někdy pocit křivdy a jsi pak popudlivý. Snad se ti i zdá, že ti partner dělá jen samé naschvály. Možná si jen všechno bereš příliš osobně. Trucuješ pak a místo snahy problém řešit se stahuješ do své samoty. Vnímej své okolí, zda se jím příliš nenecháváš ovlivňovat. Stáhni se do svého nitra a vše si vždy v klidu promysli.

Topol má blízko k přírodě, rozumí jí mnohem lépe než většina ostatních. Je hluboce zakořeněn ve svém prostředí a nerad je mění. Topol bývá oblíben mezi ostatními, neboť si zachovává určitý životní nadhled. Je šikovným diplomatem v mezilidských vztazích. V kritických situacích se u něho nečekaně objeví i velká odvaha a dokáže pak hájit své předem „prohrané“ stanovisko s neochvějnou jistotou. Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívá mnoho opravdových přátel. To u něho často vede k popudlivosti a zahořklosti. V zaměstnání nemá rád hranice a příkazy, to se pak stává rozmrzelým a zahořklým.

Cedr - Nápaditý a toužící po dobrodružství - 14.8. - 23.8

Žít v kráse a vůni srdce znamená každou vteřinou mládnout. Zajímavý, sebejistý a rozhodný, má mnoho nápadů a vyniká tvůrčími schopnostmi. Ovládá umění komunikace, dokáže rozeznat vnitřní i vnější bohatství u jiných lidí. Je pracovitý, v povinnostech uvážlivý. Někdy však propadá panice a zbrklosti. V lásce projevuje svoji dobrodružnou povahu, i když jeho podstatou je spíše nesmělost, jemnost a citlivost, které bývají skryté za vybíravostí, takže to vypadá, že celý život čeká na tu pravou a jedinou velkou lásku. Nemá rád přetvářku, je upřímný a někdy až příliš otevřený. Svého partnera vnímáš jako největší poklad, který jsi mohl získat. Rodinný krb je pro tebe jistota a stabilita. Dokážeš žít v prostředí plném silných citů a lásky.

V práci čas od času pocítíš, že jsi všeho dosáhl a rozhlížíš se kam dál. Umíš však využít svých zkušeností v další profesi či zaměstnání, takže často můžeš začínat znovu. Máš rád určitou jistotu a také svoji odměnu za vykonanou práci. Znáš svoji cenu. Jsi dobrý obchodník, znáš svoji cenu, kterou požaduješ za svoji tvořivost. Dokážeš zvládat život, je v tobě silná osobnost. Stojíš ve středu dění a již od počátku jsi na sluneční straně života. Máš velmi dobrý vkus, smysl pro ladné tvary a bezpečně vycítíš, co si život žádá. Jsi dobrým znalcem a milovníkem umění i umění života. Cedr je horský strom, který dorůstá v domácím prostředí 50 m výšky. Koruna je široce kuželovitá, nepravidelně větvená. Jehlice má cedr uspořádané ve svazcích.

Borovice - Houževnatá a v lásce zranitelná - 24.8. - 2.9.

Je to naděje, co nás udržuje naživu ve zmateném nepořádku světa. Ví, co chce a umí to získat. Tvrdá, houževnatá, odhodlaná jít svojí cestou. Dokáže být rozmarná i hysterická, když věci nejdou tak, jak chce. Je odvážná a umí riskovat. Je pracovitá, má organizační schopnosti a je bystrá. Má v sobě dynamickou, hnací sílu, odhodlanost a vůli zvítězit. Překážky zvládá odstranit z cesty. Je velice silná, moudrá a láskyplná osobnost. Má obrovské množství energie a umí s ní převážně správně zacházet. Potřebuje hledat a upevňovat sebedůvěru. Přijmout za sebe plnou zodpovědnost. Během svého života začne více používat svých nekonečných schopností. Uplatňuj svoji sílu a rozhodně jednej.

Nezadržuj svoji energii. Možná máš někdy strach z přílišné intenzity, která by tě mohla spojovat s agresí, ztrátou kontroly a zničením. V životě však jde o to, abys svobodně a vědomě vyjádřila skutečně sama sebe. Uvolni tedy své vnitřní ohnivé síly. Nezdráhej se dělat to, co považuješ za správné. Osvoboď se od zákazů, které sis sama dala a buď si nekompromisně věrná. Vychutnávej svoji divokost, dovol si vyniknout a jednoduše něco občas riskni. Sebepoznáním rozvíjíš svoji sebedůvěru a moudrost. Jakmile je z cesty odklizena veškerá negativita, prozáří vnitřní slunce volně a bez překážky celý tvůj život. V zaměstnání jsi rozený vůdce. Jsi schopna úspěšně pomocí své intuice velet kolektivu. Vzbuzuješ respekt a autoritu. Pro svoji impulzivní tvořivost jsi často u ostatních oblíbena– u spolupracovníků, nadřízených i obchodních partnerů.

Vrba - Sebevědomá a rozmarná - 3.9. - 12.9.

Každý den se měň k lepšímu. Citlivá, snivá, zádumčivá, neklidná i plačtivá. Poctivá i rozmarná. Není s ní jednoduché žít a chápat ji. Je však připravena pro bohatou výměnu lásky. Učí se otevřít plnosti života. Učí se dávat lásku, kterou v sobě cítí a někdy si s jejím množstvím neví rady. Věř, že vše, co tě obklopuje, je vyjádřením čisté lásky. Je nutné to jen rozpoznat a otevřít se tomu. Život tě touží obdarovat a lidé čekají na to, aby s tebou rozvinuli láskyplnou výměnu. Nech svoje srdce přetékat a rozdávej lásku velkoryse dál. Neboj se prožívat život v jeho plnosti. Plnost a bohatost můžeš prožívat s každým nádechem i výdechem. Čím vědoměji dýcháš, tím více prostoru v tobě vzniká pro tu jedinou životní sílu. Dýchá skrze tebe, i když si to neuvědomuješ. Život a láska je všude kolem tebe i v tobě.

Pokud ji nevnímáš a zažíváš její nedostatek, znamená to, že ses sama od tohoto proudu někde odřízla. Možná ne vždy dostaneš to, co si představuješ nebo přeješ, přesto však vždy dostaneš to, co potřebuješ. Nauč se vnímat radost i přes nepříznivé okolnosti. Nenech se jimi zastavit a raduj se třeba jen z toho, že máš možnost se vyplakat. Radost je krásnou energií, s jejíž pomocí snadno projdeš potřebným očištěním.

Ve svém povolání se můžeš často těšit z rozmanitých pracovních příležitostí a dostaneš vše, co potřebuješ. V profesi tě provází hojnost a růst. Často se ti nabízejí nové možnosti, věř, že se tvůj pozitivní přístup k okolí vyplatí. Svojí velkou fantazií se dokážeš dobře vcítit do situace druhého člověka. Jsi dobrý psycholog a někdy využiješ slabosti druhého. Fyzické síly se však bojíš.

Lípa - Zasněná a trpělivá - 13.9. - 22.9.

Nerozviřuj bláto minulosti, chceš-li být ozářena zítřejším svítáním. Šarm a kouzlo osobnosti, bystrost, rychlé myšlení, svobodomyslnost, vtipnost, je silná a dokáže se přizpůsobit, touží po klidu a štěstí, obává se životních strastí, učí se otevřeně se projevovat, má schopnost jasného vidění a rozlišování, může se projevit i její druhá strana, která ukazuje její odměřenost, vypočítavost až bezcitnost a tím nedosažitelnost pro druhé. Na základě nedorozumění a bolestných zkušeností ses naučila chránit se. Schovala ses za masku a nepravé jednání. Uvědom si, že svou pravou tvář neskrýváš jen před druhými, ale hlavně sama před sebou. Zkus se přestat bázlivě skrývat a jasně a otevřeně se projevuj. Důvěřuj svému přirozenému vnímání, své původní vnitřní moudrosti a přirozenosti. Otevřenost a upřímnost se vyplatí! Tvé chování se může v očích jiných jevit jako provokativní a vyvolávat pak obranné reakce.

V partnerství se cítíš svázána povinnostmi a vlastními předsudky. Nemáš ráda sama sebe a pak ani jeho. Nevíš, co je to skutečná láska. Do partnerství často zasahuje rozum. Rada je lehká – začni si vážit sama sebe a do vztahu vejde láska. Tvůj projev v partnerství – je projevem razantní dámy, která dělá, že ví, co chce. Ráda řídíš svůj osud a nenecháš si nic líbit. Druhé přitahuješ svojí vtipností a chytrostí. Jsi pružná a přizpůsobivá, umíš však být i nestálá nebo se projeví tvá žárlivost. To je vlastnost, kterou neumíš odstranit, pouze více nebo méně skrývat. Pochopitelně, že přehnaná žárlivost ti komplikuje značně život. Časté prohry v citové oblasti mohou vést k sebelítosti.

Oliva - Diskrétní a vyrovnaná - 23.9.

Postav se svým sebepochybám! Buď statečná! Není sporu, že nad nimi zvítězíš. Svědomitá, bystrá, citlivá, kritická ve své přecitlivělosti, bojí se změn, přesto ji změna často vyhledává sama. Časy velkých změn ve tvém životě zpravidla provází také intenzivní zkušenosti. Intenzita může být někdy bolestná. Může být i velkolepá, napínavá a zároveň radostná. O tom vždy rozhoduje především tvůj vnitřní postoj vůči ní. Vždy sklízíš to, co jsi zasela. Když se bráníš změnám, jsi ustrašená a křečovitá, budeš vždy pociťovat, že tě ohrožuje a stísňuje. Nemůžeš ztratit nic, co ti skutečně patří. Raduj se ze změny.

Tvojí životní potřebou je bezpečná základna. Ustavičně usiluješ o rozumné uspořádání a zpřehlednění života, abys vyloučila pokud možno všechny nejistoty. Ráda sloužíš druhým nebo nějaké dobré věci. Máš vyvinuté účelové myšlení a ze situace se snažíš vytěžit vždy to nejlepší. Bystře pozoruješ, citlivě si uvědomuješ i zdánlivé maličkosti. V zaměstnání tě změny také nenechají v klidu. Zbav se všeho falešného, překonaného nebo nedůležitého. Je ve tvých silách nahradit staré novým, přestože každá změna práce vyvolává obavy a vzbuzuje pocit nejistoty. Oliva tě učí, že obtíže nejsou nic jiného než malá drobnost, kterou lze zvládnout. Život prostě takový jaký je, ber ho tak, a počítej s čímkoli. Třeba i se změnou.

Líska - Laskavá a netrpělivá - 24.9. - 3.10.

Srdce bez lásky není srdcem. Život bez obětování není životem. Milá, přívětivá, spolehlivá, nenáročná, nenápadná, společenská, intuitivní, vnímavá, nenásilná, učí se chápat, že si cestu životem neustále může volit z různých možností.

Ve vztahu často myslíš, že miluješ, ale ve skutečnosti „lásku potřebuješ“. Pak se cítíš buď citově vydírána a nebo sama citově vydíráš. Hledej sama v sobě, koho nebo čeho se týká tvá citová závislost. Nenech se citově vydírat, odevzdej se životu. Když dva lidi svazuje citové pouto, není jejich vztah zdravý, takový základ vztahu je často odsouzen k zániku.

Skutečná láska je svoboda. Dost často si partnerství vybíráš mezi dvěma vztahy, mezi dvěma odlišnými osobnostmi. Volíš, jakou cestou se vydáš, pak se partnerství buď prohloubí a nebo rozejde. Ty však dokážeš vytvořit domov i z zcela nehostinného prostředí.

V povolání se snažíš o spojení protikladů i těch, mezi kterými se sama rozhoduješ. Nechybí ti schopnost jednat a otevřeně komunikovat s lidmi. Často potkáváš na své profesní dráze dobré spolupracovníky nebo společníky.

V práci se ti vyplatí být upřímná a pružná. Uvědom si svůj osobitý půvab, který ti vždy pomůže k dosažení tvého cíle. Vnímej svoji intuici a vyrovnanost, která ti řekne, kdy jít do boje a kdy raději ustoupit. Máš v sobě dobrého taktika, poslouchej ho. Dej si pozor na svoji paličatost a netrpělivost, pak se projeví tvoje svéhlavost a sobeckost.
V práci potřebuješ vidět nějaký konkrétní cíl, ke kterému směřuješ. V životě si musíš uvědomit, co je smyslem tvého života.

Jeřáb - Přívětivý a zatvrzelý - 4.10. - 13.10.

Samou přirozeností laskavosti je šířit se. Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému.

Zodpovědný, jemný, uzavřený, má dobrý vkus a umělecké nadání, umí se bránit osudu, provází ho úspěch, růst, překvapení, materiální dostatek, výhody života. Je vytrvalý a silný. Jeho láska je vášnivá a plná, občas nestálá. Ve vztahu si uvědomuješ své smyslové potěšení a materiální zajištění. Možná jsou to dvě „jistoty“, kterých se držíš. Zkus je pustit a uvolni se pro svůj vztah bez těchto jistot. Ty můžeš získat partnera, se kterým budeš šťastný. Stačí si uvědomit, co skutečně chceš a pak pocítíš ve vztahu vnitřní uspokojení, díky němuž se přidá i zdravá sebedůvěra. Ty dokážeš milovat vášnivě, tvé city jsou plné, i když nepříliš stálé právě z chybějící důvěry v sebe i druhého člověka.

V zaměstnání jsi vytrvalý a občas přemýšlivý. Moc dobře víš, že každá mince má svůj rub i líc. Jsi manuálně zručný a máš umělecké nadání. Když tohoto využiješ, můžeš očekávat příjemnou práci i finanční zisky. Máš vyvinutý smysl pro odpovědnost, proto se stáváš ideálním zaměstnancem i spolupracovníkem. Přestože dokážeš jednat samostatně a při práci uplatňuješ svoji fantazii, býváš někdy snadno ovladatelný. Pak se u tebe projeví pocity méněcennosti, a o to více si zakládáš na vlastní důstojnosti.

Javor - Pevný a uzavřený - 14.10. - 23.10.

Co nepoužíváš sám, nedávej druhým. Například rady. Nesmělý, zdrženlivý, citově zranitelný, vážný, cynický, složitý, originální, inteligentní, vzdělaný, s výbornou pamětí. Projevuje se u něho rozladěnost, citová vyprahlost, sklíčenost, opuštěnost. Trápí se díky své nespokojenosti a melancholii. Jeho hrdost mu zaručuje přirozenou autoritu u druhých. Občas se chce zalíbit druhým, a tak vnucuje své rozmary. Často otevírá staré rány a pak pociťuje emocionální bolest a nenaplněnou lásku, ze které vyplývají problematické vztahy.

Ohledně vztahu si uvědom, zda v něm zůstáváš jen ze setrvačnosti a z důvodu neschopnosti odejít. Případně proč do vztahu vnášíš minulost, která s tímto partnerem nemá co dělat. Tvá neschopnost milovat může vycházet i z minulých prožitků, něco jsi neodpustil tomuto člověku nebo někomu podobnému, a to stále ovlivňuje tvé chování k němu. V práci si dávej pozor na neúspěch, máš pocit, že na tebe všechno padá a pracovní výsledky neodpovídají tvým přáním a ty se kvůli tomu trápíš. Nehledej pomoc u spolupracovníků, nacházíš tam většinou zklamání. Raději nepůjčuj peníze, ani si je sám nepůjčuj od jiných.

Ty se dobře cítíš ve vedoucím postavení, neboť máš v sobě přirozenou autoritu, ambice a jistou osobní hrdost. Snadno se dokážeš nadchnout pro nové věci a lehce získáš pro záležitost i druhé, sám většinou nedokážeš své nápady dotáhnout do konce. Tvůj rozum nachází svoji odvrácenou tvář v určitém cynismu a opovrhování druhými, jemuž někdy propadá