Občanské sdružení Květná Zahrada

Občanské sdružení Květná Zahrada

Kdo jsme a co nabízíme:

Tel: 731 51 66 44

Květná Zahrada, o.s. , statek Květná
Občanské sdružení Květná Zahrada se sídlem v obci Květné č.p. 40, 572 01 Polička, je dobrovolným sdružením občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na řešení situace dětí, které jsou umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dětí vyrůstajících v dysfunkčních rodinách, mimo své rodiny a mladých dospělých opouštějících zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
 

Jak pomohla Evropská unie:

Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V roce 2007 pracovní místa vytvořená v rámci veřejně prospešných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského sociálního fondu v rámciprojektu Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace. Celkem byla v Občanském sdružení Květná Zahrada v okrese Svitavy v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VPP za 26 585 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 19938 Kc. Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce při opravě a rekonstrukci domu na puli cesty.Cílovou skupinou byli zejména obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání se základním vzděláním, dlouhodobě evidovaní, nad 50 let, uchazeči s profesemi o které není na trhu práce zájem, ženy pečující o děti a pod.; VPP jsou pro tyto skupiny uchazečů často jedinou možností, jak získat zaměstnání. Jejich práce se výrazně projevuje na vzhledu obce a oni sami neztrácí kontakt s trhem práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Chcete nám nějak pomoci

Kdybyste nás chtěli navštívit tak vás rádi uvidíme.
Můžete nás kontaktovat na tel. čísle: 731 51 66 44.
Chcete-li pro nás něco udělat budeme vděčni za jakoukoliv pomoc.
 Dojdete-li až tak daleko, že byste nám chtěli věnovat nějakou finanční částku, je to možné na účet číslo:=43-2817680257/0100= u KB
Za cokoliv co pro nás můžete udělat - velké děkujeme.
 Toto je pouze výňatek z našich stránek - https://oskvetnazahrada.blog.cz/