Karty Lenormand

K dnešním nejoblíbenějším a nejpopulárnějším kartám vůbec patří karty Lenormand.
Vznikly v polovině 19. století, pravděpodobně až po smrti Marie Anne Adelaide Le Normand, která je známá pod jménem Mlle Lenormand. Paní Lenormand (nar.1772) byla první společensky akceptovanou vykladačkou karet. Pro své přesné předpovědi byla na dvoře Napoleona vítána od nejvyšší šlechty. Svým vykladačským uměním si

zajistila bohatství a slávu a zapsala se do dějin jako „Sybila z Paříže“. Napoleonův pád, který taktéž předpovídala, jí ovšem přinesl vyhnanství.
Zvláštností těchto vykládacích karet jsou jejich symboly, kterým mohou být zvířata, lidé, předměty, jež nechávají velký prostor pro interpretaci. Díky tomu může kartář využít svou intuici a podvědomí.
Karty Lenormand se skládají ze 36 očíslovaných karet. Každá karta nese číselné označení a podobně jako u klasických mariášových karet má i svou hodnotu křížovou, pikovou, srdcovou nebo károvou.

 

 Historie karet Mlle Lenormand

 

Karty Lenormand jsou francouzské vykládací karty, jež nesou název podle Mademoiselle Lenormand, která si své karty sama vytvořila. Mlle Lenormand je dodnes světově uznávanou jasnovidkou, vizionářkou a věštkyní.

 
Mademieselle LenormandMarie Anne Adelaide Lenormand se narodila 27.5.1772 v Alencone ve Francii, zemřela pravděpodobně 25.6.1843 v Paříži. Její datum úmrtí je do dnešního dne zpochybňováno, protože byla na konci svých dní vězněna a neexistují ani záznamy o tom, zda se ve zdraví z vězení vrátila či nikoliv.
 
Byla dcerou bohatého obchodníka, který ji poslal na výchovu do klášterní školy. Tam již jako děvče předpovídala Matce představené. Její naplněná proroctví se brzy stala známá po širokém okolí a vzbuzovala úžas a obdiv. Po zproštění řeholního slibu se živila výklady ze svých karet. Po otcově smrti se zchudlá rodina rozhodla zkusit štěstí v Paříži, která byla centrem esoteriky. Zde se jí dostalo dalšího vzdělání ve výkladu karet. Používala i astrologii a jiné divinační techniky. Spolu s další jasnovidnou ženou a svým přítelem, který prováděl astrologické rozbory, založili v Paříži věštecký salón.
 
 
V roce 1793 přišli za Mlle Lenormand tři muži: Marat, St.Just a Robespierre. Mlle Lenormand se stala častým hostem pařížských salónů a pohybovala se v bohatých kruzích francouzské společnosti. V jednom z těch salónů se seznámila s Josephine Bauharnais, manželkou Napoleona Bonaparte. Brzo po jejich setkání se stala Mlle Lenormand její pravidelnou rádkyní, od níž se Napoleon následkem neuposlechnutí rady slečny Lenormand odloučil, a tím si začal pomalu připravovat svůj pád. Předpověděla jí, že jednoho dne budou Josephine a její muž Napoleon muset opustit francouzský trůn. Povídá se, že se Napoleon této předpovědi vysmál. Na jeho výsměch slečna Lenormand odpověděla známým příslovím: „Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe." Dějiny samy prokázaly, že se známá vědma nemýlila.
 
Byla díky příjmům z výkladů karet natolik majetkově soběstačná, že si mohla dovolit zakoupit dům Saint-Germaine, kde karty dále vykládala. Její majetkové poměry u mnoha Pařížanů a revolucionářů té doby vyvolaly nelibost a závist. Přesné výklady zase u mocnářů vyvolaly velký strach z odhalení jejich soukromí a následného uvěznění. Věděla příliš mnoho a doba mezi gilotinami a popravami byla nestálá a zlá.
 
Svojí slávou pevně obsadila své stálé místo ve francouzské společnosti. Její život a schopnosti vydatně napomáhaly vzrůstu prestiže v umění kartomancie a její balíček věšteckých karet, které odkázala budoucím generacím, tak nadále šíří moudrost a velikost téhle dámy.
 
Karty slečny Lenormand poskytují informace o minulých, současných i budoucích událostech, jsou tvořeny 36 kartami. Jsou zaměřeny na situace a události běžného života. V současné době existuje několik verzí karet Lenormand, které se liší po grafické stránce, obsahově zůstávají stejné.