Numerologie 

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a vědění.
Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.

Numerologie vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.

 

Všechno ve vesmíru se pohybuje v cyklech, ze kterých není nic vyňato. Vše stále a trvale proudí a vyvíjí se. A stejně tak člověk nedokáže pozastavit svůj vlastní vývoj. Abychom lépe rozuměli svému vývoji, může nám napomoci i numerologie.

Řek Herodot v Egyptě přibližně 460 let př.n.l. dokázal vyčíst z data narození vlastnosti a touhy a předpovědět životní osudy lidí.

Také filozof a matematik Pythagoras pojmenoval kvality energií jednotlivých čísel, přiřadil jim charakterové rysy a touhy každého z nás.

Tyto energie jsou neviditelné, ale přesto jsou stále přítomné. Ovlivňují naše rozhodování v životě, náš postoj k okolnímu světu, předpoklady pro určitá povolání a také kvality energií, které jsou v daném roce podstatné. 

Každé číslo nese jedinečnou informaci, která ovlivňuje život člověka, a to nejen po stránce duchovní, psychické, ale i fyzické, tj. zdraví.

Klíč k úspěchu spočívá v porozumění těmto daným informacím a v rozpoznání nadměrného hromadění vnitřní energie, a dále způsobu odvedení této energie.

Především vícečetná čísla mohou vyvolat hromadění energie jedním směrem. Při obrácení této energie dovnitř dojde k ovlivnění zdraví. 

Životní – Osudové číslo, je symbolem vypovídajícím o našem životě.

„Symboly jsou nástroje, jejichž prostřednictvím lidé zachycují své prožitky, a vytvářejí tak „mapu“ duše.

 

Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Mohli bychom je přiřadit k hudební stupnici - od vysokých po hluboké tóny. Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás. Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme. Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak.

Každé číslo má svou vládnoucí planetu: 1 - Slunce, 2 - Měsíc, 3 - Merkur, 4 - Venuše, 5 - Mars, 6 - Jupiter, 7 - Saturn, 8 - Uran, 9 - Neptun, 0 - Pluto. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu. Když propojíme vliv čísla, planety a jejího znamení dostaneme velmi zajímavé výsledky při rozboru. Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj. 

 

 

Ukázka části numerologického rozboru osoby.                                                                            

Vaše znamení: Ryby                                                                                                                                           

Ryby 21. 2. - 1. 3. - pod vlivem Saturnu - jsou tvrdošíjní, vrtošiví, s neutuchajícími sny, milující samotu

Ryby 2. 3. - 11. 3. - pod vlivem Jupitera - mají rádi moc a slávu, jsou citliví i ješitní, čestní a velkolepí

Ryby 12. 3. - 20. 3. - pod vlivem Marsu - jsou nároční, společenští, citliví, ochotní, mají rádi kolektivní zábavu

Role Ryb je rolí kontaktérů, role těch, kdo vyprávějí o nevídaném a neslýchaném, role těch, kdo vnímají více, než jiní. Vize a proroctví Ryb mají podobu filmů, promítaných na rozšířené zorničky zřících. Znamení Ryb bývá nazýváno "smetištěm zvěrokruhu" - je jako skládka, na které se hromadí vše nepotřebné, vše, na co by ostatní zapomněli, vše, čeho se chtějí za každou cenu zbavit. Představme si tajemné a před zraky většiny smrtelníků ukryté mořské dno, pokryté potopenými koráby, zaplavená lidská sídliště, opuštěné smutné trosky a rozvaliny, truhlice s pohádkovými poklady, lastury fantastických tvarů a barev - právě tak vypadá vnitřní a často i vnější svět Ryb, přesně tak vypadá i naše Realita na sklonku rybí éry - realita zahlcení, realita přeplněnosti, realita smetišť i pohádkových zámků, zahnívajících periferií i přepychových městských center. Éra Ryb bude možná jednou charakterizována jako jeden velký podvod, jako období těch nejfantastičtějších mystifikací.

Ryby mají přirozený dar vnímavosti, dar naslouchání. Jsou stvořeny k vychutnávání a naslouchání. Jsou přede všemi vyznamenány možností vnímat nejjemnější vibrace boží lásky, naslouchat hudbě sfér. Prožitek vnitřní hudby je vskutku prožitkem na vrcholu ostatních prožitků... Osvobození, uvolnění, spočinutí.
 


Vaše osudové číslo je 7

Sedmička znamená přemýšlivost a samotářské sklony. Tento člověk má pronikavou, schopnou mysl a vyhledává pravdu. Moc mu toho neujde. Je to zkoumavý a zvídavý člověk, který najde uplatnění v technickém nebo vědeckém oboru, v náboženství nebo okultu. Má nadání pro povolání také jako učitel. Může dělat vzdálený dojem, protože má sklon být zaujatý náboženským nebo i psychickým zkoumáním. Je to velmi logická a racionální povaha, která se snaží o dokonalost. Tato snaha o logiku může způsobit dojem, že má nedostatek emocí a tak může způsobit potíže v emocionálních okolnostech. Má výborné schopnosti pro studium težkých a komplikovaných předmětů a pro vyhledávání skrytých principů. V dospělosti je to mírumilový a vyvážený člověk. Nadbytek energie čísla 7 v povaze může způsobit nedostatek důvěry v schopnosti ostatních, sobeckost nebo osamělost. Může takto vytvořit nepřizpůsobivost, náročnost nebo nesnášenlivost. Tento člověk nejradeji pracuje o samotě a svým způsobem. Má potíže s pochopením a projevováním citů.  
 


Vaše životní číslo je 9

Devítka se interpretuje jako moudrost a zodpovědnost, její vibrace představují závěr a ponaučení, jež jsou posledními v sérii poznatků. Lidé s životním číslem devět v sobě zahrnují i vlastnosti všech ostatních čísel. Mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Nejdůležitější hodnoty jsou láska, pravda, přátelství. Mnohdy se stává, že si neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění.
 


Vaše číslo roku narození je: 8

Číslo osm dává přirozené organizační a řídící schopnosti, dar spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty, jsou to lité vytrvalí a houževnatí. Ležatá osmička od dávných časů symbolizuje nekonečno a karmu. Životy lidí ovlivňovaných číslem osm mohou být jak příčinou, tak následkem, protože osmička je nejmocnější ze všech čísel. Dávání a braní, příčina a následek - je možné nalézt trvalé štěstí a spokojenost jen tehdy, když se naučí tuto rovnováhu zachovávat. Pokud tito lidé v sobě nenajdou rovnováhu a pochopení, je možné, že budou větší část svého života mít nesrovnalosti s jedním nebo oběma rodiči. Protože toto číslo nezná kompromisy může dojít k velkým nedorozuměním a i k rozchodům, které obě strany velmi trápí. Je velmi pravděpodobné, že si pro svůj život zvolí partnera se stejnými povahovými vlastnostmi jako má rodič, ale tady je velmi těžké se od svého partnera odpoutat. Jsou to lidé mimořádně silní a houževnatí a mají největší předpoklady dosáhnout čehokoli, nač si vzpomenou, pokud budou doopravdy chtít. Ve vztahu mohou fungovat jako nárazník. Mají rádi, když je třeba poskytnout jistotu a podporu. Mají skvělé vůdcovské a organizační schopnosti, vše se snaží dělat dokonale s velkým postřehem pro podrobnosti a detail. Pokud necítí rovnováhu, dokáží být náladoví a velmi popudliví.
 


Váš den narození označuje PŘÍMOČAROST

Člověk narozený šestnáctého dne v měsíci má díky konečnému číslu sedm neobyčejnou potřebu vyzkoušet si v životě vše na vlastní kůži. Číslo sedm jim také dodává duchovní hloubku a číslo jedna pevné názory. Tito lidé nesnáší dogma, mají smysl pro obecné zájmy. V primárním čísle jedna nacházíme velmi vysoké aspirace. Jednička zde představuje inspiraci, ctižádost, entuziasmus, sílu vůle, nezávislost, originalitu a odhodlání. Rozvoj těchto vlastností má velký význam, jinak se takoví lidé stanou sobeckými a egocentrickými. Na situace reagují nejdříve rozumově.


Osobní roční vibrace spjaté k roku 2009 je: 3

Osobní roční vibrace čísla tři s sebou přináší myšlenkovou činorodost, potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a koníčky. Člověk se vyhýbá rutinní a všední činnosti. Komunikace nabývá na důležitosti. Obrazotvornost se rozbíhá a veškeré činnosti musí být náročné ~ podnětné. Možná bude nucen se vyrovnat s minulostí, s dosud nevyřešenými vztahy ~ situacemi. Může se setrvat s příbuznými a bývalými milenci, které už dávno neviděl. Negace se může projevit v nedůtklivosti, kritice, případně zlé sny a nespavost.
 


Čísla v mřížce:

 

1 (3)
2 (6)
1 (9)
0 (2)
0 (5)
0 (8)
3 (1)
0 (4)
0 (7)


Rovina empatie (3,6,9):

Rovina empatie dává bystrou inteligenci, přirozený soucit a účast s druhými. Dovede se vžít do jakékoli situace. Ve škole se jim vždy nedaří, ale své nadání si uvědomí až po jejím skončení. Ze všeho vždy vyváznou, dokáží se sebrat a chopit příležitosti. Vztahy k druhým mají pro ně vrcholnou důležitost. Z nevyhovujícího vztahu je pro ně těžké se vymanit, raději si nasadí růžové brýle a nevidí reálně.

Chybějící dvojka v mřížce:

Lidé postrádající v datu narození dvojku mají potíž podívat se na problematiku ze dvou stran, vidí většinou jen svojí "pravdu". Spoléhají více na rozumovou stránku myšlení. Musí se učit vnímat a chápat svou intuici.

Chybějící čtyřka v mřížce:

Čtyřka je číslo, které "drží při zemi" a to i emocionální stránku osobnosti. Její absence pak může způsobit problémy s financemi a hospodárností. Je třeba se učit praktičnosti a vyrovnanosti, trpělivému zvládání každodenních činností.

Chybějící pětka v mřížce:

Bez pětky většinou chybí vytrvalost k tomu, aby se započaté dílo dokončilo. Člověk rozdělá mnoho věcí najednou. Jakoby byly energie bez řádu. Je třeba se učit započaté aktivity dodělávat, mít realistické cíle, pracovat soustavněji, zapojovat do úsilí i vůli.

Chybějící sedmička v mřížce:

Sedmička je číslem empatie k druhým a proto její absence vyvolává větší soustředěnost na sebe sama. Lidé jsou více zaměřeni na vlastní obavy a pocity, mají potíž být se sebou sami. Nedaří se jim poznat vlastní hranice. Musí se učit rozhodnosti a vnímání potřeb druhých, zkušenostmi si vytyčovat své vlastní meze.

Chybějící osmička v mřížce:

Osmička je číslem logiky a intelektu, ale to neznamená, že když ji lidé nemají, jsou bez těchto vlastností. Bez osmičky jsou lidé více bezelstní, upřímnější a citlivější na svou osobu. Mívají silný hlas svědomí. Nechají se snadněji vyvést z rovnováhy, netouží po moci. Musí se učit především emocionální síle a vyrovnanosti v této oblasti.

Rovina senzitivity (2,5,8) = 0:

Tito lidé prožívají své city velmi hluboce a tím pádem jsou krajně zranitelní. Budují si kolem sebe obrannou hradbu, za níž by se mohli ukrýt. Jejich chování na veřejnosti se může projevovat různě: odměřeností, nedůtklivostí, agresivitou. A to všechno z jejich nedostatku sebedůvěry a pocitu, že jejich nitro je vystaveno napospas světu. Pokud vkládají své hluboké city do práce, dochází k pozitivnímu využiti jejich energie.

Slovní vyjadřování:


Lidé s třemi jedničkami v mřížce se dělí do dvou odlišných typů. První (a daleko méně častý) typ jsou lidé tiší, rezervovaně a velmi uzavření, ti zbývající jsou naproti tomu vyslovení mluvkové. Nic jim není milejší než klábosení a často povídají bez přestání. Jsou to citliví lidé, kterým často dělá potíže vyjádřit své hlubší city, a dokonce i ti nejupovídanější z nich mají sklon udržovat určitý odstup mezi sebou a okolním světem. Ve skutečnosti nechtějí být tak uzavření. Prostě jen neumějí o čemkoli pohovořit dokud k tomu nejsou vnitřně připraveni, nebo pokud se s celou záležitostí sami v sobě nevyrovnají. Tito lidé nejsou jako lidé s jednou jedničkou, kteří své problémy nedokáží rozpoznat a vynést je na světlo. Lidé se třemi jedničkami si existující problém zpravidla bolestně uvědomují, ale musí se s nim vypořádat ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Mají sklon dívat se na situaci nejprve ze svého vlastního hlediska, pak se na ni pokusí podívat i z druhého pohledu, jenže ji začnou také posuzovat i ze třetího a čtvrtého hlediska. Lidé se třemi jedničkami mají tendenci svou citlivost skrývat.

Pojmová představivost a mentální postřeh:

Třetí pole mřížky má spojitost s pojmovou představivostí a stupněm mentálního postřehu člověka. Tito lidé myslí spíše pojmově než intuitivně. Trojka v tomto poli ukazuje na schopnost logického uvažování a zároveň na bystrou inteligenci, bohatou představivost a otevřený, vstřícný přístup k životu. Lidé s trojkou v mřížce si dokáží představit čísla vizuálně, zatímco lidé bez trojky jsou něčeho takového schopni jen s velkou námahou. Inteligence trojky však sama o sobě nikomu nezaručuje, že jeho nápady a chování budou účelné. Nápady těchto lidí bývají leckdy zcela nepraktické. Ostatně není vyloučené, že některý z takových nápadů může být k nezaplacení. Protože je trojka číslo především mentální, odehrává se v mysli těchto lidí daleko víc, než by se na první pohled zdálo. Jako milenci si lidé s trojkou libují v rafinovaném svádění tlumených světlech a snových představách. Protože řada lidí s trojkou má poněkud nekonvenční záliby, často je přitahují partneři neobvyklého zevnějšku.

Láska ke kráse, domovu a rodině:

Šestka v mřížce naznačuje schopnost ocenit krásu a domov. Jde o hluboce senzitivní lidi, mnohdy citlivé na okultní jevy, které čerpají značnou část své jistoty z rodinného života. Kdekoli bydlí, zanechávají stopy své osobnosti, a dokáží být velmi vynalézaví při zařizování prostoru, který obývají. Domovy a pracoviště těchto lidí svědčí o tom, že mnozí z nich jsou velcí zahradníci. Šestka je nejromantičtější ze všech čísel a pro lidi, kteří ji mají, bývá velká rána, když se jim romantická představa o osobě, která je jim blízká, naruší hádkou. Hádky nenávidí, třebaže si v nich vedou velmi dobře. Šestka s sebou nese potřebu přetvářet a slaďovat, ať jde o lidi, hudbu, barvy či tvary. Šestka je jedno z nejsenzitivnějších čísel, a proto jsou lidé se šestkou v mřížce velmi citliví na emocionální změny u svých partnerů i ostatních blízkých lidí. Mají také okamžitý odhad na lidi, který se zpravidla ukáže jako naprosto přesný. Harmonie je pro tyto lidi klíčové slovo, a pokud jsou donuceni žít ve stálém neladu a stresu, může to nepříznivě poznamenat jejich zdraví sníženou odolností a neurotickými obtížemi. Tito lidé jsou inteligentní a mnohdy i tvořiví, ale často jim schází sebedůvěra k tomu, aby plně využili své možnosti. Bez jistoty lásky, která jim dává základ sebedůvěry, jsou ztraceni. Jen velmi zřídka najdeme osobu s více šestkami, která by si libovala v samotě. Mnohé z nich se bohužel mohou snadno dostat do závislosti na alkoholu nebo drogách.

Analytické schopnosti:

Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Devítka je v podstatě mentálním číslem. Jediná devítka v mřížce dává člověku předpoklady k tomu, aby chápal potřeby a pocity druhých, a zároveň měl touhu nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítky v mřížce vybavují lidi vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušenosti a pochopení. Od roku 1889, kdy se vibrace jednoho století začaly prolínat s vibracemi století následujícího, má v sobě potenciál devítky každý z nás. Potenciál je možno definovat jako "latentní možnost" a o uplatnění vlastního potenciálu je často třeba zápasit. Pokud chceme pochopit skutečnou podstatu jakéhokoli jevu, musíme se ponořit pod slupku vnějšího zdání.

Váš šťastný rok je:1988