Taroty

Tarot - jsou vykládací karty, kterými jsou lidé fascinováni již po staletí. Jejich vznik datujeme na konec 14. století. Na světě existuje spousta druhů tarotu, které se někdy liší pouze v detailech, jindy však mají výrazné odlišnosti. Tarot se většinou skládá ze 78 karet. Tento počet odpovídá sumě prvních dvanácti číslic (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). Těchto 78 karet se dělí na takzvanou Velkou a Malou
Arkánu (z latiny arcanum Tajemství). Tři nejznámější typy Tarotů jsou Marseiile, Rider-Waite a Crowley-Tarot. Kartáři, kteří pracují s Tarotem ovládají různé způsoby výkladů a používají ten typ karet, který se na danou otázku nejlépe hodí.

 

Rider-Waite-Tarot byl zveřejněn roku 1910. Vytvořil je Arthur Edward Waite společně s americkou umělkyní Pamelou Colman Smith. Název Rider se odvíjí od Rider&Son, což bylo Londýnské vydavatelství. Tento typ Tarotu je o něco více vykreslen než Marseille Tarot, ale zároveň používá méně barev. Vyznačuje se hlavně tím, že číslované karty jsou ilustrovány. Ale i přes spoustu detailů a

symbolů působí tento Tarot na spoustu lidí ne zrovna esteticky, a proto nebylo vytvořeno tolik dalších zpracování.
Díky Rider-Waite-Tarotu vám dokáži ukázat konkrétní cesty a možnosti, které vás dovedou k lepší budoucnosti.

 

Crowleyho Tarot - tyto částečně egypské Tarot karty vydali paní Frieda Harris a Aleister Crowley ve 40. letech 19. století. Byly uveřejněny roku 1944 formou knižních ilustrací. Crowley starostlivě pečoval o svůj věhlas jako vyznavač černé magie a tím způsobil, že byl Tarot vnímán jako nástroj čarodějů a satanistů. I přesto je tento Tarot velmi populární a inspiruje četné další druhy. Karty jsou brány jako velmi estetické a
líbivé díky velké spoustě vyobrazených symbolů.
Pomocí Crowleyho Tarotu poskytuji láskyplné poradenství v oblasti partnerských vztahů.

 

Předlohou Marseille Tarotu byly karty, které vznikly na začátku 16. století. Dnešní Marseille Tarot pochází z roku 1760 a byl vytištěn v kartářské manufaktuře pana Nicolase Convera z Marseille. Narozdíl od ostatních karet nezískal svůj název po jeho autorovi, ale po místě ve kterém vznikl. Tyto karty jsou povětšinou v barvách - modrá, červená, žlutá a zelená. Díky tomu působí velmi staře. Přesto poukazuje

tato barevná konstelace na základní čtyři elementy - voda, oheň, vzduch a země.

Marseille Tarot mi prozradí, kdy se vám začne lépe dařit!

 

 

Co jsou Tarotové Karty

Tarotové karty a jejich vykládání je velmi starý způsob předpovídání událostí, které by se mohly vyskytovat v budoucnosti člověka. Nepředvídají nám jen budoucnost, ale mohou nám říci více o minulosti i přítomnosti. Karty mají schopnost odhalit roušku tajemství. Mnohdy se můžete dozvědět důležité informace, aby člověk dokázal pochopit příčiny a souvislosti svých problémů a podíval se na ně s nadhledem. Taroty nám poskytují svou vizuální symbolikou příležitost k sebe poznání. Prostřednictvím tarotových symbolů můžeme nahlédnout do svého nitra a zjistit, zdali to, co činíme, činíme správně. Pokud byla vnitřní rovnováha porušena pomohou nám najít způsob, jak ji nastolit. Na Taroty se můžeme obracet o radu denně, například aby nám pomohly pochopit, proč právě nám se přihodilo to, co se přihodilo. Taroty nás mohou také upozornit na zkoušky a výzvy, kterým se budeme muset během dne postavit, a využít jich ke své proměně. Posilují náš tvůrčí projev ale i to, co je doposud skryto jenom v našem podvědomí. Tarot nám může také poskytnout spolehlivý obrázek hladiny naší sebeúcty a objasnit nám, proč je naše sebeúcta v určité oblasti v pořádku a proč v jiné trpí.

 78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán.

 

Tarot - Velká arkána

Zdravím všechny příznivce Tarotových karet a zvu vás na malý kurz vykládání.

V moudrých knihách , viz. Pierre Lasenic, Grawley a další, se píše - Tarot je klíč k iniciaci.
Podle Papuse je tarot hieroglyfickou a číselnou řadou, sestavenou na podkladě kabalistických klíčů a nazýval je "Bible, biblí" a knihou zjevení původních lidských civilizací. Eliphas Lévi prohlásil, že tarot je skutečným oráklem a je schopen odpovědět na všechny otázky. Jeden z nejstarších je indický tarot "Tšaturanga", který se používal podobně jako šachy, to znamená, že to byla desková hra dřív než karty. Také se tvrdí, že ve velké arkáně tarotu se skrývá život i smrt, osud i budoucnost dalších osudů.

Myslím si, že v dnešní době spočívá jejich kouzlo a moc, hlavně ve výkladech. Velká arkána jsou tzv. královské, dvorní karty a dá se s nimi samostatně vykládat.

Velká arkána

Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné souvislosti významné pro život tazatele.

Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých jsme obzvlášť talentovaní.

Malá arkána

Malá arkána se dotýká menších, bezprostředních životních lekcí. Je rozdělena na čtyři barvy po deseti kartách:

  1. Hole (Wands) jsou přiřazeny elementu Ohni. Zastupují energii obecně a obzvlášť sexuální (jang, mužský aspekt), vnímání, intuici, pochopení a aktivitu.
  2. Poháry (Cups) jsou přiřazeny elementu Vody. Odrážejí naši vnitřní citovou skutečnost. Jejich říše zahrnuje lásku, pocity, výměnu energie ve vztazích, sexuální energii (jin, ženský aspekt).
  3. Meče (Swords) jsou přiřazeny elementu Vzduchu. Popisují mentální myšlenkové stavy a procesy. Mentální úroveň naší bytosti je nejméně odolná vůči nárazům zvenku. Opakovaně jsme vyzýváni, abychom dokázali, že to, čeho jsme na této úrovni dosáhli, je trvalé. Karty Mečů nám také ukazují, jakými energiemi utváříme (většinou nevědomě) svůj život.
  4. Disky (Disks) jsou přiřazeny elementu Země. Ukazují na vnější, hmotnou a tělesnou realitu. Vnější je obrazem vnitřního. Říše Země zahrnuje tělo, zdraví, výživu, oblečení, majetek, finance, chudobu a bohatství.

 

 DRUHY VÝKLADŮ. 

Modifikovaný Keltský kříž

Tento výklad je obzvlášť vhodný pro ty, kteří se orientují podle těla.

Čtení čaker

Čtením čaker můžete s pomocí tarotových karet zjistit, jak vašich sedm hlavních center funguje, jaké silné stránky mají k dispozici, kde se nalézají bloky a překážky a jak se projevují.

Tarot vztahů

Tento výklad je určeh k vyjasnění vztahu mezi partnery. Může například vést k objevení zvláštních vlastností vztahu, jichž si nikdo z partnerů nebyl vědom.

Keltský kříž

Nejúplnějším výkladem je Keltský kříž o deseti kartách. Poskytne vám pohled na kvalitu okamžiku z nejrůznějších úhlů. Tato rozmanitost činí Keltský kříž obzvlášť vhodným k zodpovězení otázek, týkajících se nějakého životního zlomu, jakým mohou být narozeniny, změna povolání nebo poměrů, konec nebo začátek vztahu, projektu, cesta a další.

DVORNÍ KARTY

Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých jsme obzvlášť talentovaní.

Kromě tarotovych karet můžete zkusit třeba andělské karty nebo horoskopy, numerologie, astrologie, věštění z karet.Zejména astrologie a horoskopy nebo numerologie jsou v současné době nejpopulárnější obory, ale ani věštění z tarotových karet za nimi nezaostává.