Charakteristika znamení Beran

Stručný popis astrologického znamení Berana

Beranem začíná jaro, období života, růstu a regenerace. Znamení Berana je prvním v horoskopu, vládcem je Mars a jeho hlavní vlastnosti mu dává kombinace Základní kvality a Ohnivého živlu. Jedná se o znamení přímé, bezelstné, bezprostřední a hlavně akční - Beran nepřemýšlí a jedná, často nejdříve řeže a teprve pak si začíná uvědomovat následky. Hlavním heslem znamení Berana je "Já jsem".

Berani jsou často přirození vůdci a jejich autorita se jim nedá upřít. Jsou velmi netrpěliví a rádi také začínají nové úkoly, aniž by ještě dokončili staré. Na rozdíl například od Střelců však Berani většinou své aktivity dovedou do zdárného konce. Dítě narozené v tomto znamení často touží být všude první a projevuje značný nepokoj, neklid a také nervozitu. Zejména děti, narozené v Beranu se potřebují nutně poučit o následcích svých činů! Rovněž by měly včas pochopit, že i druzí lidé mají nezadatelné právo na odlišné názory a že jejich vlastní pravda nemusí být vždy pro druhého to nejlepší.

Pro Berana není nejdůležitější moc, ale akce. Ze zdravotního hlediska berani trpí často migrénami a bolestmi hlavy obecně. Pomohou jim procházky v přírodě, zejména v lesích a horách. Berani jsou výbornými partnery, jejich přímost a také stabilita je přímo předurčuje pro harmonický vztah. Jejich ohnivá povaha také potřebuje ocenění a vděk, jsou totiž schopni pracovat až do vyčerpání a potřebují pak cítit, že se mají o koho opřít.

Základní kvalita

Stručný popis základní astrologické kvality

Základní kvalita je charakterizována motivováním a také uváděním dějů do pohybu. Pokud v horoskopu chybí, nebo je zastoupena málo, člověk má problémy stát pevně na nohách a začínat nové věci, chybí mu chuť a motivace. 

Beran, Rak, Váhy a Kozoroh jsou znamení, která jsou schopná úspěšně začít jakoukoli činnost, pokud jsou k ní vytvořeny odpovídající podmínky. Uvedená čtyři znamení také odpovídají základním ročním obdobím - jaru, létu, podzimu a zimě. Kladně se základní kvalita projevuje iniciativou, rozhodností, ctižádostí a nezávislostí. Záporně pak netrpělivostí, nervozitou, neklidem a oportunistickým přístupem.


Základním motivem je objevování, pohyb vpřed, vedoucí postavení a význačné společenské, vědecké či politické funkce. Z toho pak vyplývá touha objevovat nové věci a razit jim cestu, kterou pak zabezpečují a rozvíjejí ostatní.

Ohnivý živel

Projevy ohnivého živlu

Ohnivému živlu přísluší znamení Berana, Lva a Střelce. Oheň nás žene kupředu a zahřívá, ale také spaluje vše, co je již nepotřebné. Ohnivý živel nám dodává vášeň, vřelost, také odvahu a chuť do dobrodružství, inspiraci a nadšení. 

Lidé s dobře zastoupeným ohnivým živlem v horoskopu jsou otevření, upřímní a jejich fyzický projev je značně silný. Dítě s prosazeným ohněm vás obejme daleko spontánněji, než například skalní Kozoroh... Ohnivý živel má obecně mužské projevy, což ale pochopitelně neznamená, že by ženy se silně prosazeným ohněm nebyly správně sexuálně orinetovány. Naopak - často milují velmi vášnivě. Oheň nás zahřívá, ale také nás může spálit. 

Pozitivně se ohnivý živel projevuje následujícími vlastnostmi: aktivitou, horlivostí, silou tvořivosti, smělostí, nadšením, odvahou, rozhodností, snaživostí. Negativně pak hádavostí, nemírností, podrážděností, přejídáním, pudem všechno zničit, žárlivostí a také vztekem.

Čerpáno: Zbyněk Slába