Charakteristika znamení Blíženci

Stručný popis astrologického znamení Blíženců

Blíženci pokračuje jaro a blíží se léto. Znamení Blíženců je třetím v horoskopu, vládcem je Merkur a jeho hlavní vlastnosti mu dává kombinace Pohyblivé kvality a Vzdušného živlu. Toto znamení představuje komunikaci, bystrost a zvídavost. Hlavním heslem znamení Blížence je "Mluvím".

 

Blíženci jsou často značně upovídání a dovedou bavit své okolí. Také na sebe dokáží upozornit a jednou z jejich hlavních předností jsou pohotovost a bystré reakce. Do slovního zápolení s typickým Blížencem se rozhodně nepouštějte bez dobré předchozí přípravy. Dobré používání rozumu je významnou a typickou vlastností právě tohoto znamení a nechybí ani matematické myšlení. Blíženci rovněž výborně vstřebávají i cizí jazyky. Jejich negativní vlastností je značná nedůslednost. Ta pramení z proměnlivé kvality i z Merkura. Typický Blíženec má v sobě vždy rozpor mezi intelektem a city.

Silné puzení k pohybu se často snaží řešit intelektuální činností, a naopak - mají li se soustředit, poznáte to například podle nervózního podupávání nohama pod stolem a těkáním očima. Mluvíme samozřejmě o extrémním projevu, ale v globálu to tak často funguje. Znamení Blíženců ovládá zejména paže, vhodným druhem relaxace tohoto znamení je hlavně tělesný pohyb, tedy sport a také modelářství a duševní činnosti obecně. Blíženci nejsou přes svou společenskou povahu příliš ideálními partnery, rádi tříští své síly a přímět je k soustředěnosti na rodinný život je často obtížné, stačí však ponechat jim prostor pro své komunikační sebevyjádření a počítat s tím, že se rádi zapovídají.

 

Pohyblivá kvalita

Stručný popis pohyblivé astrologické kvality

 

 
Pružnost a přizpůsobivost jsou hlavními rysy pohyblivé kvality, stejně jako její schopnost sjednocení. Znamení Blíženců, Panny, Střelce a Ryby jsou symbolem proměn ročních období. Základním problémem pohyblivých znamení je jejich nerozhodnost a také roztříštěnost sil

Pohyblivá kvalita se snadno přizpůsobí všem změnám a není pro ní problém začínat znovu. Kladně se pohyblivá kvalita projevuje výše zmíněnou pružností a přizpůsobivostí, nestranností, mnohostraností a schopností sjednocovat. Záporně pak přeháněním, využíváním a marnotratností.

Tato kvalita bere vše upevněné a zpraktičnělé předchozích kvalit a rozvíjí to. Silně prosazená pohyblivá kvalita může vést až k labilitě a takový člověk obtížně dosahuje vyšších společenských stupňů – chybí zde vytrvalost. Největší vytrvalost má fixní kvalita, menší vytrvalost má základní.

Vzdušný živel
Projevy vzdušného živlu

Vzdušný živel zahrnuje znamení Blíženců, Vah a Vodnáře. Jeho hlavními charakterovými projevy jsou komunikace, intelekt a myšlenky. Základním posláním vzdušného živlu jsou především vztahy, ale také komunikační projevy, studium a poznávání nového obecně a dále pak společenský život

Vzduch odpovídá i za duševní energii, s dobře obsazenými vzdušnými znameními nám jde studium samo a naše schopnosti komunikovat s okolím jsou obvykle vysoké. Vzduch se obtížně uchopí a snadno uniká, vzdušná znamení jsou proto často velmi nezávislá...


Pozitivně se vzdušný živel projevuje bdělostí, bezstarostností, dobrosrdečností, důvěřivostí, lehkostí, nezávislostí, optimismem, pílí, pronikavostí, radostí a úsměvem. Negativně pak upovídaností, mazaností, malou vytrvalostí, nepoctivostí, pomlouvačností, nestabilitou, urážlivostí a vychytralostí.