Charakteristika znamení Býk

Stručný popis astrologického znamení Býka

Býkem pokračuje jaro. Znamení Býka je druhým v horoskopu, vládcem je Venuše a jeho hlavní vlastnosti mu dává kombinace Pevné kvality a Zemského živlu. Toto znamení představuje doslova tělesnost a fyzické potřeby. Býk potřebuje k životu hmotné a materiální zázemí, je vlastnický, buduje a uchovává. Hlavním heslem znamení Býka je "Vlastním".

Býci jsou stabilní, konzervativní, praktičtí a také důslední a tvořiví. Rádi se učí zkušenostmi a při učení zapojují všechny smysly. Činnost, spojená se zemí, tedy například zahradničení, Býka uspokojuje a dodá mu potřebnou relaxaci. Býci také příliš nemilují změny a automaticky se obávají ztrát jistoty. Toto je potřeba se naučit vědomě zvládat, nabytí osobní zkušenosti, že změna nepřináší ztrátu, ale rozvoj, je pro toto znamení značně důležitá. 

Býci často vnášejí vlastnické nároky a potřeby i do citových vztahů, což jim pak ve vztazích logicky přináší těžkosti a komplikace. Býk je znamení tvůrčí a umělecké (Venuše), je také velmi produktivní a stojí nohama pevně na zemi. Býk je znamení neústupné, ale dovede být diplomatický, zejména když z toho on sám může mít prospěch. Zajímavá je také skutečnost, že Býci sice milují hmotné prostředky a peníze dovedou vydělat, ovšem musí k tomu mít vhodnou motivaci.


Znamení Býka ovládá krk a hrdlo a potíže v této oblasti často signalizují nějaký problém, se kterým se Býk právě nedovede vnitřně vypořádat. Často se stává, že člověk stále "visí" na svém problému a přitom už veškeré důvody k udržování obav dávno pominuly. Býkům udělá dobře pobyt v přírodě, zejména pak v listnantých lesích. "Neškodí jim ani sportovní aktivity - cyklistika, brusle atd. Býk se jeví jako dobré znamení pro partnerský život, ovšem je potřeba mu včas naznačit, že ani vy, ani vaše děti nejste jeho majetkem a že se nemusí obávat žádné ztráty, pokud vás nechá volně dýchat.

Pevná kvalita

Stručný popis pevné astrologické kvality

Pro pevnou kvalitu je typické upevňování a uchovávání . Udržení současného stavu je základní snahou pro znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře. Tato znamení zároveň odpovídají průběhu jednotlivých ročních období.

Kladně se pevná kvalita projevuje schopností sjednotit vnější a vnitřní skutečnosti, trpělivostí, důsledností a schopností dokončit vše započaté. Záporně pak umíněností, odporem a tvrdohlavostí, tyto vlastnosti mohou být často nezvladatelné, pokud je negativní aspekt silně prosazen.

Tato kvalita také zachytává objevy základní kvality a činí je prakticky využitelnými. O tyto objevy a poznatky pak pečuje a udržuje je.

Zemský živel

Projevy zemského živlu

Pod vládou zemského živlu se nachází znamení Býka, Panny a Kozoroha. Základním charakterovým projevem zemského živlu je upevňování, ochraňování a stabilita. Země odpovídá za udržování hmotného, poskytuje zázemí, bezpečí a jistotu, dobře prosazený zemský živel dává člověku schopnost hmotně zabezpečit sebe i druhé.

Lidé pod vládou tohoto živlu potřebují nejprve vidět výsledky svých schopností, aby si jich mohli začít cenit. Zemská znamení jsou praktická, rozumná a konzervativní, často však ale také značně tvrdohlavá.

Pozitivně se zemský živel projevuje cílevědomostí, dochvilností, důkladností, důsledností, neomylností, zdravou opatrností, odolností, odpovědností, pevností, rezervovaností, soustředěností, spolehlivostí, střízlivostí, úctou, vážností, věcností a vytrvalostí.
Negativně pak fádností, ledabylostí, leností, lhostejností, málomluvností, nedochvilností, nesvědomitostí, plachostí, pohrdavostí a těžkopádností.

 Čerpáno: Zbyněk Slába