Feng-shui - Stará Čína a esoterika

Feng -shui: Šarlatánství, anebo tisíciletá moudrost?

Feng-shui je dnes mimořádnĕ moderní, patří témĕř ke společenským hovorovým tématům, proto je každý nucen zaujmout stanovisko: patří mezi obdivovatele, anebo nevĕřící. Tábor protivníků, který ho považuje za povĕru, za čáry-máry získavající peníze, je stejnĕ početný, jako tábor angažovaných.

Zde a nyní nemáme samozřejmĕ možnost se pustit do dlouhého filozofického vysvĕtlování, ale ať připomeneme jeden filozofický argument: tábor následníků feng-shui je proto tak veliký, neboť vĕří v to, že ta vĕc funguje. Navíc tady nemluvíme jen o víře, odborná literarura totiž přináší nepočetné příklady toho, jak jedno přemístĕní prostoru přineslo vážné zmĕny v životĕ jedinců.

Mentalita života, přicházející z dalekého východu je však bezpochybnĕ tĕžce pochopitelná pro

západní kulturu. Právĕ proto se skutečnĕ rozšířilo hodnĕ bludných představ a domnĕnek až povĕr ve vztahu k feng-shui . Rozeberme nĕkolik základních omylů, abychom posílili autoritu feng-shui, respektive, abychom se ucházeli o přízeň tĕch, kteří se s touto fascinující vĕdou seznamují teprve nyní.

1. Nejdůležitĕjší je, že feng-shui není poradcem architektury! Je faktem, že má podobný cíl:

vytvářet harmonii v prostoru kolem nás, ale principy jsou často protikladné pravidlům moderní architektury. Například nemůže pomoci ve výbĕru jednotlivého nábytku, anebo ve vytvoření kuchynĕ, ale zato podá rozhodný názor na umístĕní vodovodního bloku, anebo oken – a to ne z hlediska praktického, ale vezme do úvahy hlediska zákonů energií.

2. Jedna moderní domácnost se může postavit na principech feng-shui, ale feng-shui nikdy nesleduje módu! Zato přísnĕ sleduje umístĕní svĕtových stran, anebo průchod svĕtla, ale ne podle způsobu obvyklého v západní kultuře. Chtĕli bychom připomenout jen jeden příklad: podle feng-shui se nedoporučuje navrhovat obrovská okna a terasu smĕrem na jih, jihozápad, protože takto svĕtlo (které je tĕlem energie) jen prosviští bytem a zmizí na horizonu spolu se sluncem, místo aby zůstalo jako host a naplnilo náš dům životem.

3. Feng-shui nevyřeší naše problémy místo nás – obzvlášť ne tím, že umístíme delfínový polštář v jednom pamĕtihodném rohu (např.rohu lásky) ! To je skutečnĕ bezdůvodné vytrhnutí z komplexního systému. Předmĕty kolem nás v nás probouzejí city, které velice ovlivňují naše činy, a také přinesou do našeho života dobré, anebo zlé. Například když opatrujeme na nočním stolečku fotku naší bývalé lásky, a ukládáme se ke spánku s pocitem opuštĕnosti, jakou nadĕji máme na nový otevřený vztah s čistým srdcem…?

4. Přemístĕní prostoru (úmyslnĕ používáme vždy tento výraz !), Věříme v principy prastaréího umění uspořádání prostoru a nebo máme názor spočívající na namátkou vybrané myšlence? Nadarmo se soustředíme jen na jednu místnost, nadarmo obnovíme hyper modernĕ kuchyň, pokud nám v koupelnĕ plesniví kachlíky, anebo skříň v předsíni je plná veteše. To je analogie toho ( a bylo by dobré porozumĕt, že východní způsob myšlení se staví na analogie), že jedna nečistá plocha v našem životĕ vyvolá to, že se blokuje každý jiný konstrukční průbĕh. K tomu, abychom byli spokojeni a šťastní, musíme vytvořit pořádek všude – to je snad nejdůležitĕjší základní zásada feng-shui.