I-ťing - Kniha proměn

I-ťing neboli Kniha proměn, je považován za nejstarší čínský klasický text a v průběhu dějin si získal neobyčejné uznání a oblibu. Obsahuje několik rovin textu a přesně stanovený počet výkladů, které přitahují pozornost již více než dva tisíce let. Tato kniha se stala základním učením pro mnoho filozofů, politiků, mystiků, alchymistů, jogínů, magiků a v nedávné době i pro řadu vědců a matematiků.

I - Ťing

I-Ting.jpgKniha proměn, I Ťing, je stará více než dva tisíce let a je součástí tradice čínského taoismu. Je pokládána za jeden z nejbohatších zdrojů moudrostí Dálného východu, které byly původně sepsány členy jedné čínské královské dynastie za vedení taoistického mudrce. Konečnou podobu dal knize Konfucius. Kniha proměn se používá jako orákulum: člověk si vezme tři mince, soustředí se na svoji otázku a vyhodí

mince šestkrát za sebou do vzduchu. Podle toho, jak mince dopadne (panna nebo orel), vznikají vzorce, ty si člověk poznamená pod sebe na lístek. Když je provedeno všech šest hodů, máme na lístku kompletní vzorec. Při šesti hodech, jak si můžeme jednoduše spočítat, existuje dohromady 64 různých vzorců. V knize I Ťing si najdeme, co znamená náš kompletní vzorec. Výkladové texty znějí při čtení nejasně a proto je zapotřebí zkušeného mistra I-Ťing, abychom dostali opravdu smysluplnou odpověď.

Chcete znát přesnou odpověď na vaše otázky? Napište nám -
Wallerie@seznam.cz

 

Na Západě se objevila před více než čtyřmi sty lety, kdy jeden křesťanský misionář napsal německému filozofovi a matematikovi Gottfriedu Wilhelmu Baronu von Leibnizovi zprávu o podobnosti mezi systémem binární aritmetiky, na němž Leibniz pracoval, a strukturou dávného čínského klasického díla.

Nejstarší text Knihy vznikl pravděpodobně v roce 1.800 př. Kristem, za doby dynastie Sia. Zde nalezáme nejstarší archetypy a symbolické výroky. Čínské slovo označuje změnu; pak kánonickou knihu. Název "I-ťing" vznikl historicky pravděpodobně za dynastie Chanů (206 př. Kr. - 220 po Kr.), kdy byl tento text zařazen mezi konfuciánské kánonické knihy.

Praktické použití I-ťingu

I-ťing má mnoho způsobů praktického využití jak pro ty, kteří se s ním teprve seznamují, tak pro ty, kteří jsou s celou tradicí I-ťingu důkladně obeznámeni.

V I-ťingu je celkem šedesát čtyři znaků, jež mají tři sta osmdesát čtyři čar. Každý znak se skládá ze šesti čar, a proto se nazývá hexagram; každá čára může být buďto pevná (tzv. lichá), a pak symbolizuje jang, nebo přerušovaná (tzv. sudá), zastupující jin.

Každý hexagram se skládá ze dvou trigramů, což jsou soubory tří čar. Významy hexagramů se odvozují třemi způsoby - z jednotlivých čar v určitém postavení, jež postupuje zezdola nahoru; dále z jednotlivých čar, které jsou ve vztahu s dalšími čarami a konečně ze vztahu mezi dvěma trigramy v každém hexagramu, přičemž každý trigram má svůj zvláštní význam. Tyto trigramy jsou nebe 1, země 5, oheň 7, voda 3, hrom 2, hora 4, jezero 8 a vítr 6.

V základním textu I-ťingu, jsou tyto znaky vyjádřením symboliky základních prvků života, s jejichž pomocí je možno dosáhnout dalšího vývoje. Proto se taoistická nauka často nazývá "velký kotel osmi trigramů", v němž je očištěno uvědomování si.