Únor 2010

Pro nadcházející rok Kovového Tygra nám kniha Proměn dává k dispozici 4 základní znaky. Prvním je hexagram 24, který je celkovým hexagramem roku, ale zároveň jeho první ¼. Následně se 24 přemění na 44, 23 a 2.
Při rozboru jednotlivých znaků hrají roli jejich obrazy a významy. Výroky jednotlivých čar se v tomto případě nadbýváme.
Obraz 24 hexagramu je ve skrze pozitivní a dává nám toužebně očekávanou naději na lepší budoucnost. Po období stagnace minulého roku nám říká, že přichází Návrat dobrého. Nabádá nás, ale k velké opatrnosti abychom s příchodem změn neupadli do slastné bezstarostnosti a rutiny předešlých let, protože by se stagnace navrátila. Zároveň k nám promlouvám o číslici 7 které přináší změnu.


Hlavním Hexagram 24 Návrat
Hexagram zimního slunovratu zobrazuje návrat světla. Vše se podřizuje věčnému a plynoucímu koloběhu života. Je to nejvyšší přirozený zákon. Právě jste prožili těžké chvíle, ale kolo se točí dál a přináší sebou příhodné změny. Je dobré vědět, kam půjdete. Vyskytují se příležitosti umožňující znovunabytí ztracených výhod a především dosažení nových začátků. Návraty mají svůj řád. Jednejte s důvěrou, ale bez urychlování věcí. Pohyb a klid.
 
Obraz 44 hexagramu ale už tak příznivý není. Nabádá nás k opatrnosti a ostražitosti. Dochází zde k pohybu který není přirozený a to je pohyb jinu naproti Jangu. Dochází tu k tomu, že se nám mnohé špatné věci budou zdát neškodné, někdy možná i zábavně roztomilé, ale ve skutečnosti jsou to jen lehkovážně ztracené pozice uvolněné tomu špatnému. Není správně pokud se temný princip dostává nahoru a bere sílu světlému. Obraz drzého děvčete které přišlo samo na námluvy.
 
Druhý Hexagram 44 Vyjít naproti
Slabá čára tajně proniká mezi silné. Vyjít vstříc. Setkání, spojení. Dva významy:
1. Musíte být obezřetní při všech setkáních, i když vám nepřipadají nebezpečná. Není radno si brát za manželku dominantní
ženu. Lépe uděláte, když se jí vyhnete.
2. Někdy je dobré, když jde slabý před silnějším (za podmínek že jeho jednání bude upřímné a bez postraních myšlenek) Může to mít dobré stránky, když se tak děje bez nečistých úmyslů.
 
Obraz hexagramu 23 je už jasným nástupem a poslední vývojovou fází toho jak moc přebírá sprosté tmavé.
 
Třetí Hexagram
23 Tříštění / Rozpad
Každé stavbě, která nestojí na pevných základech, hrozí sesutí. Vaše tvořivá síla je jakoby podkopána působením obyčejných lidí. Vaše stavba nebo postavení se postupně bortí. Čas pro Vás není výhodný a je třeba vyhnout se jakémukoliv ráznému činu. Musíte zůstat neústupní jako hora a zpevňovat si základy. Není dobré vydávat se na cesty. Příležitost pro malé, těžké chvíle pro šlechetné.
 
Vnitřní Hexagram 02 Odevzdanost / Přijímání
Nejste v nezávislém postavení. Také byste neměli podnikat nebo se snažit řídit, nýbrž byste se měli přizpůsobit okolnostem a nechat se vést. Zůstanete li poddajní, dosáhnete úspěchu. Mírnost a vytrvalost přinesou štěstí a zisk.